Big Bit 2018 - Ynysangharad Park - Food Fayre - GDPR Approved-3

Mae Cegaid o Fwyd Cymru, sef prif achlysur Cyngor Rhondda Cynon Taf dros yr haf, yn dychwelyd i Barc Coffa Ynysangharad ar 3 a 4 Awst. Mae disgwyl y bydd yr achlysur unwaith eto'n croesawu degau o filoedd o ymwelwyr sy'n chwilio am ddanteithion melys a diodydd blasus, adloniant, cerddoriaeth fyw a llawer yn rhagor.

Diolch i noddwyr yr achlysur, Glamorgan Brewing Company, bydd gardd dafarn ar gael, lle bydd modd i oedolion fwynhau cwrw, cwrw du, cwrw dihopys a seidr blasus a phoblogaidd y bragdy – â’r cyfan wedi’i fragu yma yn Rhondda Cynon Taf.

Ymlaciwch yn yr haul gyda diod oer wrth wrando ar gerddoriaeth fyw neu fynd ar daith o gwmpas y mae, lle bydd modd i chi weld lamas, Parkour a The Runner Pack (sioe hwyaid). Yn ogystal â hynny, bydd fferm anifeiliaid anwes sy'n berffaith i gadw'r plant yn brysur!

Hefyd rydyn ni’n falch o gyhoeddi y bydd Jon Jenkins o raglen Great British Bake Off yn ymuno â ni dros y penwythnos, ac yn dangos ei sgiliau gwneud ac addurno cacennau anhygoel – does dim amheuaeth bydd yn gwisgo ei grys Hawäiad enwog! Gwyliwch ef ar y llwyfan goginio bob nawr ac yn y man drwy gydol y dydd.

Hefyd ar y llwyfan goginio, bydd cogydd arferol Cegaid o Fwyd Cymru, Geoff Tookey, yn dangos i chi sut i wneud prydau blasus mae modd i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw llygad am Daisy a Buttercup, y gwartheg comedi stryd a fydd yn eich diddanu chi yn ystod yr achlysur. Mae'r deuawd llawen wedi perfformio yng Ngŵyl Glastonbury ac yn ardal Covent Garden, felly mae'n bleser eu croesawu i Bontypridd.

Yn ogystal â deuddydd o adloniant am ddim, mae modd mwynhau llond trol o fwydydd a diodydd o safon yn achlysur Cegaid o Fwyd Cymru.

Gallwch chi fwynhau pizza wedi'i goginio mewn ffwrn tân pren, byrgyrs cig eidion o Gymru, caws, churros, cyffug, hufen iâ, candi-fflos, crempogau, siytni a rhagor.

Ewch i www.cegaidofwydcymru.co.uk i weld y rhestr lawn o stondinau bwyd a diod - bydd digon o stondinau i darparu brecwast, cinio a swper yn yr achlysur! Eleni bydd ystod ehangach o fwyddydd fegan a bwydydd llysfwytawyr.

Yn ogystal â bwyd blasus i'w fwynhau ar y safle, bydd caws, cig, gwin, cwrw, jin, seidr a rhagor y bydd modd i chi eu blasu a'u prynu i fynd adref â nhw.

Bydd arddangosfeydd coginio byw yn cael eu cynnal trwy gydol y dydd er mwyn eich ysbrydoli chi a'ch annog chi i wneud y gorau o'r cynhwysion rydych chi newydd eu prynu.

Unwaith eto, bydd mynediad i achlysur Cegaid o Fwyd Cymru am ddim, ac mae Parc Coffa Ynysangharad o fewn pellter cerdded i orsaf drenau, gorsafoedd bysiau a meysydd parcio canol y dref.

Meddai'r Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor â chyfrifoldeb dros Achlysuron, y Cynghorydd Maureen Webber: "Mae'r Cyngor yn gweithio'n galed i sicrhau bod Cegaid o Fwyd Cymru yn mynd yn fwy ac yn well bob blwyddyn a'n bod ni'n parhau i apelio i ragor o bobl.

"Mae'r achlysur yma o hyd wedi bod yn boblogaidd, diolch i'r bwydydd a'r diodydd sy'n cael eu cynnig a'r holl hwyl i'r teulu am ddim, ond wrth i ragor o arddangoswyr ac adlonwyr ymuno â'r achlysur byddwn ni’n parhau i ddenu ymwelwyr newydd.

"Roedd y cwrw crefft a jin yn ogystal â siocledi a bwyd stryd o bob rhan o'r byd - gan gynnwys dewis fegan a bwyd llysfwytawyr - bendant wedi ychwanegu at yr achlysur y llynedd a gwnaethon ni groesawu 20,000 yn ystod y penwythnos.

"Eleni yw'r tro cyntaf i achlysur Cegaid o Fwyd Cymru gynnwys gardd dafarn, diolch i'n noddwyr Glamorgan Brewing Company. Bydd modd i ymwelwyr ymlacio y tu fas gyda chwrw, cwrw dihopys neu seidr sydd wedi ennill gwobrau."

Ewch i www.cegaidofwydcymru.co.uk i gael yr holl wybodaeth a newyddion diweddaraf am achlysur Cegaid o Fwyd Cymru neu gallwch ddilyn What's On RCT ar Twitter, Facebook neu Instagram.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2nd Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.