Skip to main content

Daeth 40,000 o bobl i Lido Ponty Cyn Gwyliau'r Haf!

lidowales

Mae dros 40,000 o bobl eisoes wedi mwynhau Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, ers iddo ail-agor ar gyfer tymor 2019 – mae rhai wedi teithio cyn belled â Dyfnaint, Essex a Swydd Rydychen.

Gan fod gwyliau hir yr haf wedi dechrau, rydyn ni’n disgwyl y bydd miloedd mwy o bobl yn ymweld â'r atyniad blaenllaw, sef yr unig un o'i fath yn Ne Cymru. Mae’n cynnig diwrnod allan gwych i deuluoedd, nofwyr brwd a phobl sy’n caru treftadaeth.

Dydy Cyngor Rhondda Cynon Taf ddim wedi codi’r prisiau, felly mae nofio ar gyfer plant dan 16 oed am ddim a dim ond £2 yw ef ar gyfer oedolion.

Cadwch le nawr

Hefyd, mae'r cwrs rhwystr teganau gwynt sy’n boblogaidd iawn, zorbs dŵr a peddlerz dŵr yn ôl ar gyfer 2019, ac, unwaith eto, dydy prisiau’r gweithgareddau ddim wedi newid ers y llynedd, felly dim ond £2.50 yw’r pris am awr a hanner.

Mae'r ffigurau diweddaraf a gafodd eu rhyddhau ar ddiwedd tymor haf yr ysgol yn dangos bod 40,000 o bobl wedi ymweld â Lido Ponty i nofio yn y pyllau hamddenol, pyllau wedi’u gwresogi a’r pyllau yn yr agored awyr a bod 10,000 o bobl wedi mwynhau gweithgareddau gyda theganau gwynt.

Meddai’r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth:

"Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn parhau i fod yn un o'r atyniadau mwyaf poblogaidd yn Ne Cymru ac rydyn ni’n falch o groesawu ymwelwyr o bob cwr o'r DU i gyfleuster rydyn ni’n falch iawn ohono.

"Mae dros 306,000 o bobl bellach wedi dod yma ers inni ail-agor y Lido yn 2015, ac mae hyn yn ei hun yn dangos pa mor boblogaidd yw’r cyfleuster unigryw a gwych yma, a sut mae’n llwyddo i ddenu pobl.

"Mae'n adferiad trawiadol o Lido a oedd yn sefyll ym Mharc Parc Coffa Ynysangharad ers 1927 ac erbyn hyn mae’n fwy cyfoes er mwyn denu ymwelwyr o bob oedran.

“Boed law neu hindda, mae'r tri phwll yn Lido Ponty yn parhau i gael eu gwresogi i 28 gradd, fel bod modd i nofwyr fwynhau’r dyfroedd cynnes – hefyd, mae yna gawodydd poeth mewn ystafelloedd newid wedi'u gwresogi os dyw'r tywydd ddim yn berffaith.

"Wrth gwrs, pan fydd yr haul yn gwenu, mae'n hyfryd gweld cynifer o bobl yn mwynhau’r awyrgylch yn null Môr y Canoldir yn Lido Ponty, gydag ardal y patio a'r nodweddion yn null Art Deco.

"Mae cynifer o bobl yn caru Lido Ponty, o nofwyr ben bore a’r rheiny sy'n hoff ffitrwydd, i rieni sy'n dod â'u plant bach i chwarae yn y pwll sblash wedi’i wresogi gyda ffynhonnau.

"Rydyn ni bellach ar drothwy cyfnod prysur gwyliau’r haf, lle bydd gweithgareddau teganau gwynt ar gael bob dydd o 10am. Bydd pobl ifainc a theuluoedd, felly, yn llenwi’r pyllau ac yn mwynhau eu hamser yn Lido Ponty.

"Pryd bynnag byddwch chi’n ymweld, bydd bob amser gyda chi le i nofio mewn lonydd ac mae sesiynau nofio ben bore yn parhau yn ystod yr wythnos."

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, ar agor ar gyfer yr haf. Mae modd ichi drefnu eich sesiwn ar-lein bellach, hyd at saith diwrnod ymlaen llaw i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Hefyd, mae yna docynnau ar gyfer pob sesiwn y diwrnod wrth y dderbynfa ac mae modd ichi eu casglu ar sail y cyntaf i'r felin, o 9am bob bore. Dewch o hyd i ragor a threfnu eich ymweliad â Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty ar www.lidoponty.co.uk

Wedi ei bostio ar 24/07/19