LWYL - Copy

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau mawreddog Bro-garwyr Tra Mad wedi cael ei chyhoeddi a bydd rhaid i'r beirniaid eleni wneud penderfyniadau anodd iawn. 

Mae'r gystadleuaeth yn gyffrous ac unwaith eto bydd gan y beirniaid swydd anodd o benderfynu pwy fydd yn cael eu coroni'n Arwyr yr Amgylchedd a phwy fydd yn ennill y Brif Wobr yn RhCT ar gyfer 2019!

Bwriad y cynllun unigryw, sydd bellach yn ei unfed flwyddyn ar ddeg, yw dathlu ac amlygu'r gwaith gwych sydd yn cael ei wneud gan unigolion, grwpiau cymunedol, ysgolion a staff Gofal y Strydoedd er mwyn troi Rhondda Cynon Taf yn Fwrdeistref Sirol lanach a gwyrddach.

Eleni, mae un cynllun unigryw wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dau gategori: 

Mae Ysgol Gynradd Treorci wedi bod yn gweithio gyda Matthew Williams, sy'n berchen ar y busnes lleol, Crispy Cod Fish Bar. Roedd y plant yn awyddus i edrych ar ffyrdd byddai modd iddyn nhw wella'r amgylchedd yn eu hardal leol a gyda chymorth Matthew aethon nhw i Rest Bay, Porthcawl i gyflawni gwaith casglu sbwriel.  Aeth y plant i'r traeth yn ystod y gaeaf ac roedden nhw wedi casglu pedwar bag mawr o sbwriel a'i symud oddi ar y traeth. 

Roedd angerdd y plant yn amlwg ac wedi cael ei drosglwyddo i ddisgyblion eraill yr ysgol.  Roedden nhw wedi creu fideo i'w rannu â'r gymuned leol ar dudalen Facebook yr ysgol. Hyd yn hyn, mae'r fideo wedi cael ei wylio dros ddwy fil o weithiau. Mae hyn wedi helpu i godi ymwybyddiaeth ac addysgu pobl ynglŷn â phwysigrwydd mynd â'u sbwriel gyda nhw ar ôl diwrnod ar lan y môr, i sicrhau ein bod ni'n cadw'n traethau'n lân o sbwriel.

Mae cynllun Ysgol Gynradd Treorci yn un o lawer o gynlluniau arbennig sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer achlysur Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad, a fydd yn cael ei gynnal ar 12 Gorffennaf 2019.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

"Mae Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad wedi mynd o nerth i nerth ers i'r cynllun ddechrau ac eleni fydd yr achlysur gorau hyd yn hyn. Bwriad y gwobrau yw dathlu gwaith caled ac ymroddiad yr unigolion, grwpiau, ysgolion, carfanau a'r busnesau arbennig sydd yma yn RhCT ac sy'n gweithio tuag at sicrhau Bwrdeistref Sirol lanach a mwy gwyrdd, a'u gwobrwyo nhw.  

"Roedd seremoni wobrwyo 2018 wedi tynnu sylw at rai cynlluniau arbennig sy'n cael eu cynnal yn ein cymunedau lleol - yn amrywio o gynlluniau sy'n troi sbwriel yn drysorau i godi arian ar gyfer elusenau i unigolion sy'n mynd i'r afael â materion baw cŵn.

"Rwy'n edrych ymlaen at seremoni wobrwyo 2019 y mis nesaf a chwrdd â'r holl arwyr amgylcheddol sydd ar y rhestr fer."

Dyma'r rheiny sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn 2019:

Hyrwyddwr Amgylcheddol y Gymuned - wedi'i noddi gan gwmni Smart Solutions

 • Casey-Jane Bishop 
 • Christina Shallish Lewis
 • Carys Romney a Julie Barton

Y Prosiect Amgylcheddol Mwyaf Arloesol, wedi'i noddi gan gwmni JPK Trade Supplies Ltd

 • Rose North a Chyngor Cymuned Brynna
 • Ysgol Gynradd Penygawsi
 • Ysgol Gynradd Treorci

Yr Ymgyrch Amgylcheddol Orau mewn Ysgol - wedi'i noddi gan gwmni Celtic Tyres

 • Ysgol Gynradd Llanhari
 • Ysgol Gynradd Gymuned Penyrenglyn
 • Ysgol Gynradd Treorci

Y Gymuned Fwyaf Taclus/Y Prosiect Cymunedol Gorau - wedi'i noddi gan gwmni Amgen Cymru

 • Grŵp Coetir Cwmaman
 • Cymdeithas Lleiniau Garddio Cwm Cynon
 • Pwll Lee Gardens, Penrhiw-ceibr

Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Disgybl), wedi'i noddi gan gwmni Tom Prichard

 • Disgyblion yn Ysgol Gymuned Glynrhedynog
 • Disgyblion yn Ysgol Gynradd Cymuned Pen-pych
 • Disgyblion Ysgol Gynradd Penygawsi
 • Disgyblion Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain

Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Athro), wedi'i noddi gan gwmni Dennis Eagle

 • Danielle Hipkiss - Ysgol Gynradd Cwm Clydach
 • Aled Hughes - Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
 • Rebecca Jones - Ysgol Gynradd Gymraeg Gymunedol Llantrisant

Carfan Awdurdod Lleol Orau'r Flwyddyn, wedi'i noddi gan C.E.M. Day Ltd

 • Carfan Glanhau Canol Tref Aberdâr
 • Carfan Gorfodi Tipio'n Anghyfreithlon
 • Carfan Goruchwylio Glanhau'r Strydoedd

Am ragor o wybodaeth ewch i www.rctcbc.gov.uk/gwobrau neu fel arall ffoniwch y garfan Gofal y Strydoedd ar 01443 827700 neu e-bostio BrogarwyrTraMad@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.