Gardening ENG

Carwch eich gardd haf drwy ailgylchu eich gwastraff gwyrdd.

Diolch i'r haf poeth a'r glaw, mae gerddi Rhondda Cynon Taf yn llawn blodau ac mae garddwyr brwd yn brysur yn gweithio.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn atgoffa trigolion bod modd ailgylchu'r holl wastraff gwyrdd wrth ymyl y ffordd yn rhan o'r casgliadau ailgylchu wythnosol yn ystod yr haf.

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud ydy rhoi'r gwastraff gwyrdd (dim pridd) yn y bagiau ailgylchu clir a'u gadael wrth ochr y ffordd ar eich diwrnod casglu arferol. Mae'r Cyngor yn gofyn i chi gadw'r gwastraff ailgylchu yma ar wahân i'r ailgylchu arferol, gan fod gwastraff yr ardd yn cael ei gasglu mewn cerbyd gwahanol a'i ailgylchu'n wahanol.

Ers mis Ionawr mae'r Cyngor a'i breswylwyr wedi ailgylchu swm syfrdanol o wastraff gwyrdd, 2206 tunnell.

Meddai Nigel Wheeler - Cyfarwyddwr Cyfadran - Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng-flaen: "Rydyn ni'n gwneud y gwasanaeth mor hawdd i'w ddefnyddio ag sy'n bosibl, gan ehangu'r ffordd i chi ailgylchu a beth allwch ailgylchu o hyd. Gyda'n gilydd, gallwn wneud ein Bwrdeistref Sirol yn lle sy'n fwy glân a gwyrdd i fyw a gweithio ynddi ac ymweld â hi."

Caiff gwelyau gwair, gwellt a blawd llif anifeiliaid anwes llysieuol bach megis cwningod, adar, moch cwta ac ati eu hailgylchu mewn bag ailgylchu CLIR ar wahân. Bydd y bagiau yma yn cael eu casglu ar yr un pryd â'r gwastraff o'r ardd. RHAID i chi roi baw a gwastraff cŵn neu gathod yn eich bagiau du.

Yn anffodus, does dim modd i'r Cyngor gasglu hen siediau neu siediau wedi'u torri a dodrefn gardd wrth ymyl y ffordd. Serch hynny, cewch chi fynd â'r rhain i un o'n Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned i gael eu hailgylchu. Mae Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ar agor o 8am tan 7.30pm – hyd yn oed ar ddydd Sul a Gwyliau Banc.

Am ragor o wybodaeth am ailgylchu gwastraff gwyrdd, ewch i www.rctcbc.gov.uk/GwastraffGarddio. I gael gwybod pa eitemau mae modd eu hailgylchu ac nad oes modd eu hailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned, ewch i www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.