Porth Community School - Sept 2018-53

Mae deuddeg ysgol o bob rhan o Rondda Cynon Taf wedi ennill gwobrau yn achlysur Gwobrau Hanes Cenedlaethol, a gafodd ei gynnal yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, ddydd Gwener 5 Gorffennaf.

Yn ystod y Seremoni Wobrwyo, derbyniodd Ysgol Gynradd y Maerdy, Ysgol Gynradd Parc y Darren ac Ysgol Gymunedol Aberdâr darian fawreddog am ddod yn fuddugol yn y pedwar categori perthnasol (Yr Ysgol Sylfaenol, Ysgol Gynradd a'r Ysgol Uwchradd Orau) - a chafodd pob ysgol £800 fel gwobr, yn ogystal â gwobr ariannol bellach gan Gymdeithas John Hopla.

Roedd Ysgol Gymunedol Aberdâr hefyd wedi ennill gwobr EUSTORY, sy'n golygu y bydd modd i ddisgyblion fynd i gynhadledd hanes i bobl ifainc ym Merlin.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Rydw i'n falch iawn o weld cynifer o ysgolion o Rondda Cynon Taf yn llwyddo yn achlysur Gwobrau Hanes Cenedlaethol yn Abertawe.

"Mae deuddeg o'n hysgolion wedi ennill gwobrau yn y Seremoni Wobrwyo, sy'n golygu bod Rhondda Cynon Taf wedi ennill mwy nag unrhyw Awdurdod Lleol arall yng Nghymru, ac mae hyn yn gyflawniad gwych sy'n dangos y dalent fawr sydd gyda ni yng nghenedlaethau'r dyfodol yn RhCT.

"Rhaid diolch i Gymdeithas John Hopla am ei chyfraniadau  hael i bob un o'n henillwyr tarianau a hefyd am yr holl waith gwerthfawr mae'n ei wneud gyda'n hysgolion trwy gydol y flwyddyn; ac i'n holl staff addysgu gweithgar ac ymroddgar, sy'n ymdrechu'n fawr i sicrhau bod pob un o'n plant yn cael y dechrau gorau posibl i'w siwrne addysgol.

"Hoffwn i longyfarch pawb a oedd yn rhan o'r achlysur a dweud, ar ran y Cyngor, pa mor falch ydyn ni o'ch cyflawniadau."

Mae Cymdeithas John Hopla yn cofio'r arweinydd y glowyr pwysig, a chwaraeodd rôl bwysig wrth lywio hanes Cwm Rhondda, a thu hwnt, gan ymgyrchu am gyflogau ac amodau gwell i lowyr a'u teuluoedd.  Mae'r Gymdeithas yn gweithio gydag ysgolion ar hyd a lled RhCT i hyrwyddo dealltwriaeth o hanes lleol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 17th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.