Sir Tony Robinson

Bydd seren y rhaglenni teledu Blackadder a Time Team, Syr Tony Robinson, yn ymweld â Rhondda Cynon Taf yn rhan o Ŵyl Cwm Rhondda 2019 yn Nhreorci. Ymunwch ag ef yn Ysgol Gyfun Treorci, ddydd Llun, Mehefin 10 am 7.15pm, pan fydd yn hel atgofion am ei lwyddiannau, yr hyn sy'n ei ysbrydoli, ei safbwyntiau gwleidyddol a'r gwaith sydd ganddo ar y gweill ar hyn o bryd.

Unwaith eto, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio ar y cyd â'r trefnwyr ac yn cefnogi'r achlysur mis o hyd. Mae Gŵyl RAFT 2019 yn cael ei chynnal yn Nhreorci a'r cyffiniau rhwng Mehefin 7 a 30, gyda phrif benwythnos yr ŵyl ar 28-30 Mehefin.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Mae'n bleser gyda ni groesawu Syr Tony Robinson i'n Bwrdeistref Sirol yn rhan o Ŵyl Gelfy Cwm Rhondda eleni.

“Mae'n enw mawr yn y byd adloniant, ac mae hyd yn oed wedi serennu ochr yn ochr â John Wayne yn un o'i ffilmiau Hollywood.

“Mae cymaint o dalent yn bodoli yn Rhondda Cynon Taf ym myd y celfyddydau, ac mae Gŵyl RAFT 2019 yn helpu i hyrwyddo hyn i gynulleidfa lawer ehangach.

“Mae'r ffaith bod y trefnwyr wedi denu enwau mor fawr i'r achlysur eto eleni, gan gynnwys Syr Tony, Omid Djalili a Kerry Ellis, yn brawf bod Cwm Rhondda a'r Fwrdeistref Sirol ehangach yn ennyn parch ymysg y byd adloniant, diwylliant a'r celfyddydau.”

Ymhlith y prif berfformwyr eleni, mae seren y West End a Broadway, Kerry Ellis a'r digrifwr ac actor arobryn Omid Djalili.

Wedi'i eni yn Llundain yn 1946, roedd ymddangosiad proffesiynol cyntaf Syr Tony Robinson yn 13 oed yn fersiwn wreiddiol y sioe gerdd Oliver. Yn fuan wedyn, daeth nifer o sioeau, ffilmiau ac ymddangosiadau teledu, cyn iddo symud ymlaen yn oedolyn i rolau yn y Theatr Genedlaethol, Cwmni Brenhinol Shakespeare, Theatr Gŵyl Chichester a mwy.

Er ei fod yn adnabyddus bellach fel actor, comedïwr, awdur, cyflwynydd ac ymgyrchydd gwleidyddol, dros y degawdau diwethaf mae wedi dod yn wyneb hanes poblogaidd Prydain ar y teledu. Mae wedi dod yn eicon comedi byd enwog, wedi ysgrifennu nifer o lyfrau plant a rhaglenni teledu arobryn, a chafodd ei urddo'n farchog yn 2013.

Mae wedi cyflwyno 20 cyfres o gyfres archeoleg Channel 4 Time Teamac wedi ymddangos yng nghyfres y BBC Blackadder fel Baldrick, ochr yn ochr â Rowan Atkinson. Fe oedd awdur a seren Maid Marian and Her Merry Men, ac mae hefyd wedi cyflwyno dwy gyfres o The Worst Jobs In History, tair cyfres o Walking Through History, a'r rhaglen ddogfen uchel ei chlod am yr henoed, Me And My Mum.

Yn ystod ei yrfa hynod amrywiol, mae hefyd wedi cyflwyno'r sioe deledu i blant Play Away, wedi ymddangos yn y rhaglen ddogfen lwyddiannus Joey yn rhan o'r gyfres Horizon ac wedi actio ochr yn ochr â'r byd enwog John Wayne yn y ffilm  Brannigan. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae wedi cyflwyno Tony Robinson's Coast to Coast, Britain's Greatest Cathedrals, dwy gyfres o Britain's Ancient Tracks, ac wedi chwarae cymeriad 'Daddy' mewn dwy gyfres o Man Down gyda Greg Davies.  

Ond ei bortread o Baldrick yn y gyfres gomedi hanesyddol Blackadder sydd wedi selio ei statws chwedlonol, a hynny trwy'r geiriau enwog “I have a cunning plan.” 

Cafodd ei hunangofiant No Cunning Plan ei gyhoeddi yn 2016 ac mae wedi teithio'n helaeth gyda'i sioe lwyfan un dyn Tony Robinson's Cunning Night Out, gan gynnwys cyfres o berfformiadau llwyddiannus yng Ngŵyl Caeredin.

Bydd 'Noson yng nghmwni Syr Tony Robinson' yn cael ei chynnal yn rhan o Ŵyl Gelf Cwm Rhondda 2019, yn Ysgol Gyfun Treorci ddydd Llun, 10 Mehefin am 7.15pm. Archebwch Nawr 

Mae manylion llawn holl achlysuron yr ŵyl ar gael drwy: www.raft.cymru 

Archebwch docynnau ar gyfer Omid Djalili  

Archebwch docynnau ar gyfer Kerry Ellis

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10th Mehefin 2019