DDay Image

Er mwyn nodi 75 o flynyddoedd ers glaniadau D-Day, ymunodd Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Maureen Webber, â'r Maer, y Cynghorydd Linda DeVet, a chydweithwyr y Cyngor am 11.30am i godi baneri ym mhencadlys y Cyngor, Cwm Clydach.

D-Day yw'r enw a roddir ar gyfer yr ymosodiad morol mwyaf erioed ar draethau Normandi ddydd Mawrth, 6 Mehefin, 1944, yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gan osod y sylfeini ar gyfer buddugoliaeth y Cynghreiriaid ar Ffrynt y Gorllewin ar ôl pum mlynedd o ymladd.

Yn fuan ar ôl hanner nos ar y diwrnod hwnnw, dechreuodd yr ymgyrch fawr, gan ddechrau drwy lanio ar y traeth ac yna bomio o'r awyr a llynges ar hyd 50 milltir o'r arfordir – dyma yw'r ymgyrch tir, môr ac awyr wedi'u cyfuno fwyaf erioed.

Roedd glaniadau D-Day yn cynnwys 153,110 o filwyr ymosod, 6,330 o longau, ac 10,440 o awyrennau. Arweiniodd hyn at tua 14,000 o ddynion yn cael eu hanafu ar y diwrnod. Bu farw cyfanswm o 4,414 o ddynion hefyd.

Meddai Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Maureen Webber: “Mae'n bwysig bod y diwrnod yma'n cael ei nodi, nid dim ond yn Rhondda Cynon Taf, ond ar draws Cymru gyfan a'r DU, ac yn wir ar draws Ewrop.

“Roedd yn foment ddiffiniol o'r Ail Ryfel Byd ac yn cynnwys unigolion di-rif, a nifer fawr ohonyn nhw ddim yn dychwelyd adref i'w teuluoedd a'u hanwyliaid.

“Mae'r Fwrdeistref Sirol yma'n falch iawn o'i chysylltiadau cryf â'r Lluoedd Arfog, ddoe a heddiw, ac mae'n bwysig na fyddwn byth yn anghofio dewrder y dynion a'r menywod yma, gartref a thramor.”

I goffáu D-Day hefyd, ymwelodd y Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Maureen, â Chyn-filwyr y Cymoedd heddiw (6 Mehefin) fel rhan o gefnogaeth barhaus y Cyngor i'w gymuned y Lluoedd Arfog, ddoe a heddiw, ac i gyhoeddi manylion achlysur Diwrnod y Lluoedd Arfog y Cyngor 2019 , a fydd yn digwydd ym Mharc Coffa Rhyfel Ynysangharad, Pontypridd, ddydd Sadwrn 22 Mehefin,

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber “Roeddwn i'n falch iawn o gyhoeddi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2019 sef 22 Mehefin ym Mharc Coffa Rhyfel Ynysangharad, Pontypridd, gyda Chyn-filwyr y Cymoedd. Maen nhw wastad wedi bod yn gefnogol iawn o'r achlysur, ac rwy'n falch bod y Cyngor yn gallu cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog, ddoe a heddiw. ”

Mae grŵp Cyn-filwyr y Cymoedd, sydd wedi'i leoli yn Nhon Pentre, wedi'i redeg gan gyn-bersonél y Lluoedd Arfog gydag unigolion yn cwrdd mewn amgylcheddau hamddenol a chyfeillgar i rannu eu straeon a'u profiadau gydag aelodau eraill o gymuned y Lluoedd Arfog. 

Yn ddiweddar, mae'r Cyngor hefyd wedi lansio'r Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ddiduedd, ymroddedig ac am ddim i aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog yn Rhondda Cynon Taf, sy'n cwmpasu sawl maes, gan gynnwys Budd-daliadau, Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Cyllid, Cyflogaeth a Thai. Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost: GwasanaethiGynfilwyr@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2019

Bydd Diwrnod y Lluoedd Arfog 2019 yn digwydd ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, ddydd Sadwrn 22 Mehefin, a bydd yn cynnwys Gorymdaith o amgylch y Parc am 11am, ac yna gwasanaeth swyddogol i Godi'r Faner.

Mae'n gyfle i bobl o bob oed ddod at ei gilydd i ddathlu a chefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog a diwrnod o hwyl - yn ogystal â pherfformiadau cerddoriaeth band mawr gan 'Lee Gilbert's Big Band' - a fydd yn dilyn yr orymdaith.

Bydd modd i'r ymwelwyr iau fwynhau'r ras byngee, cwrs antur ar deganau gwynt, a'r wal ddringo (cost pob gweithgaredd yw £1, a bydd yr holl elw yn mynd i Apêl Elusen y Maer). Bydd modd iddyn nhw archwilio tanc go iawn hefyd, ac mae'r maes chwarae antur enfawr yn y parc yn rhad ac am ddim. Bydd Freemans yn dod â ffair fach gyda reidiau â phrisiau'n dechrau o £2.50.

Bydd yr achlysur hefyd yn cynnig stondinau gwybodaeth gan y gwasanaethau cymorth a'r Lluoedd Arfog, gyda Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dod â'r gorffennol yn fyw, gydag arddangosfeydd a hanes lleol diddorol, yn ogystal â gweithgareddau crefft â thema i blant.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6th Mehefin 2019