Mewn ymateb i'r adroddiadau ynglŷn â dyfodol ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dywedodd Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf:

“Os yw'r adroddiadau yn gywir ynglŷn â'r penderfyniad posibl mewn perthynas â gwaith injan Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ddiweddarach heddiw, bydd hyn yn ergyd drom i economi leol De Cymru.

“Mae bywoliaethau cannoedd o bobl yn Rhondda Cynon Taf yn dibynnu ar y swyddi medrus sy'n denu cyflogau da oherwydd ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

“Mae pwysigrwydd gwaith injan Ford yn yr economi leol dros sawl degawd, wedi datblygu a chefnogi cadwyn gyflenwi enfawr, gyda llawer o'r gweithgynhyrchwyr cymwys hynny yn dod o Rondda Cynon Taf.

“O ganlyniad i hyn, bydd cyhoeddiad heddiw yn effeithio nid yn unig ar y 1,700 o unigolion sy'n gweithio yn Ford Pen-y-bont ar Ogwr, ond yn anochel ar y gweithluoedd sy'n gweithio yn rhan o'r rhwydwaith cadwyn gyflenwi enfawr a'r ganolfan gweithgynhyrchu moduron yn Ne Cymru a'r Sir hon.

“Unwaith y bydd manylion cyhoeddiad heddiw yn hysbys, bydd angen i bob awdurdod lleol yn Ne Cymru ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i gefnogi'r economi gweithgynhyrchu moduron ehangach ar draws y rhanbarth a'r unigolion hynny y mae'r penderfyniad hwn yn effeithio arnyn nhw yn bersonol.

“Bydd fy swyddfa yn siarad â'r Undebau Llafur sy'n cynrychioli gweithwyr Ford a'r sector ehangach y bore yma i estyn ein cefnogaeth.”
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.