Yn ôl llefarydd: Mae’r Cabinet wedi ystyried canlyniadau’r broses er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer Canolfan Gelf y Miwni ym Mhontypridd. 

Trwy’r broses yma, roedd cynigion unigol wedi dod i law, ac yn dilyn adolygiad, gwahoddon ni 5 mynegiant o ddiddordeb i drafodaethau rhagarweiniol yn gynharach eleni. 

Yn dilyn y trafodaethau yma, cafodd dau gynllun busnes ffurfiol eu cyflwyno ym mis Mai ac wedyn adolygodd Swyddogion nhw. Heddiw, mae’r Cabinet wedi ystyried safbwyntiau a sylwadau'r Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol (sy’n cynnwys cynrychiolydd o Gyngor Celfyddydau Cymru, cynrychiolydd annibynnol o sector y Celfyddydau a Diwylliant, a chynrychiolwyr traws-bleidiol), law yn llaw ag argymhellion Swyddogion ynglŷn â’r ddau achos busnes. 

Ar ôl ystyried y manylion, mae’r Cabinet wedi cytuno i gynnal trafodaeth ffurfiol gyda darparwr dewisol, Awen Cultural Trust, er mwyn sicrhau dyfodol cadarnhaol ar gyfer Canolfan Gelf y Miwni fel man diwylliannol. 

Mae’r Cyngor yn cydnabod y gefnogaeth gyhoeddus gref i’r Miwni fel man ar gyfer y Celfyddydau ac mae’r Cyngor yn gweithio o fewn y cyfyngiadau ariannol rydyn ni’n eu hwynebu ar hyn o bryd i gefnogi dyfodol hyfyw a chynaliadwy ar gyfer y cyfleuster.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.