Cranes

Bydd angen cau ffordd am ddiwrnod cyfan yng Nghanol Tref Pontypridd ar ddydd Sul (Mehefin 23) er mwyn cael gwared ar un o'r tyrau craen ar safle datblygu Llys Cadwyn. 

Mae cynnydd da yn cael ei wneud ar y datblygiad aml-ddefnydd ar gyfer swyddfeydd, wrth i'r tri adeilad barhau i gael eu trawsnewid. 

Cafodd y cynllun ei enwi'n Llys Cadwyn mewn achlysur a gafodd ei fynychu gan Brif Weinidog Cymru ym mis Mawrth 2019. Mae'r enw swyddogol yn dathlu treftadaeth Rhondda Cynon Taf, ac yn cyfeirio at weithfeydd cadwyn byd-enwog Brown Lennox a oedd wedi'u lleoli ym Mhontypridd. 

Bydd 1 Llys Cadwyn (yr adeilad agosaf at Faes Parcio Gas Road) yn gartref i weithredwr Metro De Cymru, Trafnidiaeth Cymru, gan greu cannoedd o swyddi ym Mhontypridd. 

Bydd 2 Llys Cadwyn (yr adeilad yn y canol) yn cynnwys swyddfeydd o'r safon uchaf ac uned bwyd/diod, a bydd 3 Llys Cadwyn (yr adeilad agosaf at Stryd y Bont) yn borth i Bontypridd ac yn gartref i lyfrgell â chyfleusterau sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif, pwynt cyswllt i gwsmeriaid y Cyngor, a chanolfan hamdden a ffitrwydd. 

Bydd angen cau ffordd o 3am, ddydd Sul 23 Mehefin er mwyn symud un o'r tyrau craen o'r safle. Bydd y ffordd ar gau trwy'r dydd, ac mae disgwyl iddi ailagor nos Sul. 

Yn ystod y cyfnod yma, bydd Crossbrook Street yn cau o Faes Parcio Gas Road hyd at y gyffordd â Heol Gelliwastad/Stryd Morgan - bydd Taff Street hefyd yn cau o'i chyffordd â Stryd y Bont i'r ffynnon yng Nghanol y Dref. Bydd mynediad yn parhau i gerddwyr ond bydd safle tacsis Taff Street yn cau. 

Bydd gwyriad yn anfon cerbydau ar hyd Lôn Penuel, a bydd arwyddion yn dangos y ffordd. Rydyn ni wedi cysylltu â busnesau Canol y Dref i roi gwybod am y trefniadau cau ffordd yma. Diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.