Francis-Rossi

Francis Rossi

Ar ôl mwy na 50 mlynedd o ddiddanu cynulleidfaoedd â chaneuon cofiadwy fel 'Rockin' All Over the World ', mae Francis Rossi, prif ganwr Status Quo yn dod i Rondda Cynon Taf. 

Mae tocynnau eisoes yn gwerthu'n gyflym ar gyfer taith 'I Talk Too Much', lle bydd y ffigwr chwedlonol o fyd cerddoriaeth yn arwain y gynulleidfa ar daith hudolus ac yn rhannu cyfrinachau rhyfeddol o bum degawd ym myd roc pan fydd e'n camu ar lwyfan Theatr y Parc a'r Dâr. 

Taith 'I Talk Too Much' Francis Rossi: Daw'r daith Iaith Lafar (Spoken Word) i Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ar 17 Mai 2020. Prynwch docynnau ar-lein

Ymunwch â'r sefydlydd, y prif ganwr a'r gitarydd o Status Quo wrth iddo sôn am y damweiniau bach a'r anturiaethau o fywyd teithiol un o'r bandiau mwyaf poblogaidd erioed.

Mae Francis yn aelod go iawn o enwogion byd Roc Prydain. Canodd y geiriau cyntaf yn Live Aid yn 1985, cafodd yr OBE yn 2010 a chasglodd Wobr Brit am ei Gyfraniad Rhagorol i Gerddoriaeth.

Ar ôl ffurfio yn 1962, mae Status Quo wedi gwerthu dros 120 miliwn o recordiau'n fyd-eang. Mae eu catalog enfawr o ganeuon cofiadwy yn cynnwys Rockin 'All Over the World, Whatever You Want, Just Supposin' ac  In The Army Now.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Mae'r ffaith bod rhywun fel Francis Rossi yn dod i'n Bwrdeistref Sirol yn dyst i safon theatrau Rhondda Cynon Taf.

“Does dim angen cyflwyniad ar y dyn yma. Mae e wedi gwneud a gweld pob dim - a'i lais e oedd ar ddechrau'r gyngerdd fyd-enwog Live Aid.

“Rwy'n siŵr y bydd tocynnau ar gyfer y sioe yn gwerthu'n gyflym gan y bydd y noson yma yn un gofiadwy arall yn un o'n theatrau.”

Ar ei wefan swyddogol, mae Francis Rossi yn dweud: “Mae'r sioe yma'n brofiad newydd i fi. Does dim sgript ac mae'r sioe yn fyw, felly  Duw a ŵyr beth fydd yn digwydd!

“Mae un peth yn sicr - bydd y daith yma'n llawer o hwyl i fi ond bydd y gynulleidfa yn cael cipolwg gwirioneddol ar yr hyn sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd. 

“Byddaf yn dod â gitâr gyda fi i ddangos sut y daeth rhai o glasuron Quo i fodolaeth, ac yn ateb rhai o gwestiynau'r gynulleidfa hefyd. Mae wedi bod yn dipyn o daith, mae llawer i'w rannu. "

Cewch ddisgwyl chwerthin, datguddiadau, straeon sy'n cynnwys rhai o enwogion y byd cerddoriaeth, clipiau fideo unigryw, darnau o'r hen ganeuon mewn noson wych.

Bydd yr awdur a'r darlledwr arobryn Mick Wall, sydd wedi gwerthu dros filiwn o lyfrau yn ymuno â Rossi ar y llwyfan.

Taith 'I Talk Too Much' Francis Rossi: Daw'r daith Iaith Lafar (Spoken Word) i Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ar 17 Mai 2020 (7.30pm). Am fanylion tocynnau neu i archebu eich seddi ewch i www.rct-theatres.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.