ArmedForcesDay-147

Daeth dros 8,000 o bobl o bob oed i achlysur Diwrnod y Lluoedd Arfog Cyngor Rhondda Cynon Taf dros y penwythnos. Mae hyn yn dangos ein cefnogaeth ar gyfer dynion a menywod sydd wedi gwasanaethu neu sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd yn y Lluoedd Arfog.


Roedd Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd yn gefndir trawiadol i'r achlysur a gafodd ei gychwyn â gorymdaith a gwasanaeth yn cynnwys seremoni Codi'r Faner ddydd Sadwrn, 22 Mehefin.


Roedd cynrychiolwyr o Gymunedau'r Lluoedd Arfog, yn ogystal ag urddasolion o Rondda Cynon Taf a'r awdurdodau cyfagos wedi ymuno ag aelodau'r cyhoedd ar gyfer yr achlysur.


Yn dilyn y gwasanaethau swyddogol, dechreuodd y diwrnod o hwyl i'r teulu. Roedd yr achlysur yn cynnwys cwrs rhwystrau a wal ddringo, ffair bleser, y cyfle i ddringo i mewn i danc go iawn yn ogystal ag adloniant byw gan Lee Gilbert a'i Fand Mawr i'r rheiny a oedd yn dymuno canu a dawnsio.


Roedd y parc hefyd yn llawn stondinau gwybodaeth gan yr amrywiaeth o sefydliadau sy'n cynnig cymorth a gwybodaeth i aelodau'r Lluoedd Arfog sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, sydd wedi ymddeol neu a fydd yn ymuno yn y dyfodol a'u teuluoedd.


Dirprwy Arweinydd a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Maureen Webber: Dywedodd hi: "Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle i ni ddod at ein gilydd fel cymuned a dangos ein cefnogaeth a'n gwerthfawrogiad i'r dynion a'r menywod sy'n gwneud cymaint i ni.


"Rydyn ni'n gweithio'n galed i greu achlysur sy'n dangos cefnogaeth, rhywbeth sy'n addas i bob aelod o'r teulu a gwestai o bob oed. Mae hyn yn ein galluogi ni, fel Cyngor, i ddod ag aelodau o'n cymunedau at ei gilydd i ddangos eu cefnogaeth.


"Mae'r ffaith ein bod ni wedi croesawu 8,000 o bobl, o fabanod i bensiynwyr, i Barc Coffa Ynysangharad yn arwydd o'r gefnogaeth sydd gan Gymuned ein Lluoedd Arfog ac rydyn ni'n ddiolchgar i bob un ohonyn nhw.


Roedd Cyngor Rhondda Cynon Taf ymhlith yr awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i lofnodi Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog, sy'n nodi'r cymorth mae'r Cyngor yn ei gynnig i aelodau sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a'r rheiny sydd wedi ymddeol.


Mae'r awdurdod wedi lansio'i Wasanaeth Cyngor i Gyn-Filwyr, dyma siop un stop lle mae modd i chi fanteisio ar wybodaeth ynghylch iechyd, materion cyllid fel Grant y Cyfamod Cymunedol, mynediad i addysg, materion tai, cymorth ar gyfer teuluoedd a phlant a rhagor.


Dysgwch ragor am ein gwasanaethau a chymorth ar gyfer y Lluoedd Arfog yma.


Cyn achlysur Diwrnod y Lluoedd Arfog ym Mharc Coffa Ynysangharad, roedd y Cynghorydd Webber yn westai anrhydeddus mewn gwasanaeth i ailgyflwyno lle gorffwys Francis Kitto, arwr rhyfel o Bontypridd - dysgwch ragor yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.