dragon

Bydd arddangosfa fyd enwog y Ddraig Kiyoharu yn dod i Rondda Cynon Taf yn rhan o Ŵyl Gelf Cwm Rhondda Treorci (RAFT).

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio gyda threfnwyr yr achlysur ac yn cefnogi amrywiaeth gyffrous o sioeau sy'n cynnwys perfformiadau gan seren y West End a Broadway Kerry Ellis, y comedïwr a'r actor Omid Djalili, Cyfarwyddwr Proms Cymru a'r arweinydd cerddorfeydd o fri; Owain Arwel Hughes CBE, a seren y teledu Syr Tony Robinson.

Bydd arddangosfa'r Ddraig Kioyharu, sydd ar fenthyciad gan yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain, hefyd i'w gweld yn Llyfrgell Treorci rhwng 15 a 29 Mehefin. Mae mynediad AM DDIM ac mae croeso i bawb.

Model ysgerbwd wedi’i wneud o haearn a gafodd ei greu yn Siapan yn y 18ed/19eg Ganrif gan Myōchin Kiyoharu yw arddangosfa'r Ddraig Kiyoharu. 

Mae cennau'r Ddraig yn glir i'w gweld ar y model arbennig yma sy'n ein hatgoffa o arfwisg y Samurai, a gafodd ei lasio at ei gilydd yn ofalus â llinynnau sidan. Mae gwddf, coesau, corff a chynffon y creadur chwedlonol i gyd yn symud. 

Fel arfer, mae arddangosfa'r Ddraig Kiyoharu i'w gweld yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Bloomsbury, Llundain ac mae miliynau yn ymweld â hi bob blwyddyn. Dyma un o tua wyth miliwn o arddangosfeydd ac anaml iawn bydd yr arddangosfa i'w gweld y tu allan i Lundain. 

Mae trefnwyr RAFT yn ddiolchgar iawn i'r Athro Hartwig Fischer a staff ac ymddiriedolwyr Yr Amgueddfa Brydeinig am fod mor garedig â benthyg y Ddraig Kiyoharu. 

Mae Gŵyl RAFT 2019 yn cael ei chynnal yn Nhreorci a'r cyffiniau trwy gydol mis Mehefin, gyda phrif benwythnos yr ŵyl ar 28-30 Mehefin.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Dyma gyfle prin i weld arddangosfa fyd-enwog y Ddraig Kiyoharu ac yn ein Bwrdeistref Sirol am y tro cyntaf erioed.

"Dyma achlysur prin ar gyfer ein preswylwyr a'n hymwelwyr ac mae'n rhoi cyfle i ni ryfeddu ar y crefftwaith arbennig o flynyddoedd maith yn ôl.

“Mae Gŵyl Gelf Cwm Rhondda yn rhoi llwyfan i amrywiaeth eang o greadigrwydd a thalent ym myd y celfyddydau yn Rhondda Cynon Taf, ac yn dathlu pob un ohonyn nhw. Mae'n parhau i ddod â'r artistiaid gorau i ymweld â'r rhanbarth, yn benodol y gwaith arbennig yma gan Myōchin Kiyoharu.

“Mae ein Bwrdeistref Sirol yn llawn talentau a doniau artistig ac mae RAFT 2019 yn helpu i'w hyrwyddo i gynulleidfa lawer ehangach."

Bydd y Ddraig Kiyoharu yn Llyfrgell Treorci yn rhan o Ŵyl Gelf Cwm Rhondda Treorci (RAFT) 2019, diolch i'r Amgueddfa Brydeinig yn Llundain o ddydd Sadwrn 15 Mehefin i ddydd Sadwrn, 29 Mehefin. Mynediad AM DDIM. Croeso i bawb.

Mae manylion llawn holl achlysuron yr ŵyl ar gael drwy: www.raft.cymru

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.