GoodCitizenAward

Ydych chi'n adnabod rhywun sydd wedi mynd gam ymhellach i helpu'r bobl o'u hamgylch a'u cymuned?

Efallai eich bod chi'n gwybod am ddinesydd sy'n haeddu cydnabyddiaeth am ei gyflawniadau personol, cyflawniadau ym myd chwaraeon neu artistig.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dinesydd Da'r Maer 2019, a hoffen ni glywed oddi wrthoch chi. Rhaid cyflwyno pob enwebiad erbyn 10pm ddydd Sul 31 Mawrth.

Meddai'r Cynghorydd Steve Powderhill, Maer Rhondda Cynon Taf: "Mae preswylwyr Rhondda Cynon Taf yn adnabyddus am eu hysbryd cymunedol anhygoel. Mae llawer o bobl yn ein Bwrdeistref Sirol sy'n gwneud cyfraniad enfawr at fywydau pobl eraill a'u cymuned ehangach.

"Rydw i'n gwybod bod yna breswylwyr sy'n haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith caled personol a'u dyfalbarhad o ran eu cyflawniadau ym myd addysg, chwaraeon, diwylliant a chelfyddydau.

"A minnau'n Faer, rydw i wrth fy modd ein bod ni'n cynnal y Gwobrau Dinesydd Da unwaith eto yn 2019, gan sicrhau bod modd cydnabod a dathlu'r unigolion sy'n rhoi cymaint i'w cymunedau.

"Mae'n gyfle i ni ddathlu'r hyn sy'n dda am Rondda Cynon Taf a'n trigolion."

Bydd y gwobrau yn cydnabod ac yn anrhydeddu trigolion y Fwrdeistref Sirol sydd, o bosibl, ddim yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw'n ei haeddu am eu hymdrechion yn y gymuned neu ar ran elusennau. Hefyd, bydd y gwobrau'n gyfle i ddathlu llwyddiannau personol sy'n haeddu clod. 

Mae modd i chi enwebu unigolion ar gyfer y categorïau isod:

  • Cyflawniad Artistig
  • Cyflawniad Personol
  • Gwasanaethau i Elusennau
  • Gwasanaethau i'r Gymuned
  • Cyflawniad ym Myd Chwaraeon
  • Rhoi Cymorth i Eraill

Cewch chi wneud enwebiadau ar y ffurflen ar-lein www.rctcbc.gov.uk/EnwebiadGwobrauDinesyddDa.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 424048. Rhaid cyflwyno enwebiadau erbyn 10pm ddydd Sul 31 Mawrth.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.