Amy Bolderson

Amy Bolderson

Mae gweithiwr ieuenctid Rhondda Cynon Taf wedi ennill Gwobr Ieuenctid mewn Ysgolion gyntaf yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru. 

Casglodd Amy Bolderson, o Ysgol Uwchradd Pontypridd, y wobr yn ystod seremoni a gafodd ei chynnal yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru, ddydd Sul 19 Mai. 

Mae Gwobr Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion yn cael ei chyflwyno i unigolyn sy'n cynnal gwaith ieuenctid ac sy'n cael effaith eithriadol ar fywydau y bobl ifainc mae hi'n gweithio gyda nhw bob dydd. 

Mae Amy Bolderson yn Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid ar gyfer Gwasanaeth Ieuenctid y Cyngor, yn Ysgol Uwchradd Pontypridd. Mae pawb yn yr ysgol wrth eu boddau mai hi enillodd y wobr, sy'n anrhydedd arall ar gyfer ei gwaith ieuenctid gwych. 

Yn achlysur blynyddol Gwasanaethau Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid y Cyngor a gafodd ei gynnal ym mis Mawrth 2018, cipiodd Amy Bolderson wobr Gweithiwr Ieuenctid y Flwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc: "Rydw i wrth fy modd bod Amy wedi cael ei chydnabod unwaith eto am ei gwaith ieuenctid yn Rhondda Cynon Taf, a hynny yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru mawreddog.

"Mae Amy yn parhau i gyfrannu cymaint at y gymuned leol ac mae hi uchel ei pharch ymhlith ei chyfoedion a'r bobl ifainc mae hi'n gweithio gyda nhw wrth ymdrechu i wneud gwahaniaeth go iawn a chadarnhaol i'w bywydau. 

"Mae gyda ni ddigonedd o dalent ifanc yn ein Bwrdeistref Sirol, ac mae Amy yn un o nifer o'n gweithwyr ieuenctid sy'n cydnabod ac yn meithrin y dalent yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.