bridge st 1

Mae'r Cyngor wedi cyflawni cynllun i ymestyn y lôn fysiau ar Gylchfan Stryd y Bont ym Mhontypridd ar slipffordd yr A470 er mwyn gwella llif y traffig ar gyfer bysiau yn ystod yr adegau prysuraf.

Mae'r gwaith ar gyfnewidfa brysur yr A470, a ddechreuodd ym mis Mawrth 2019, wedi dod i ben yn unol â’r amserlen. Agorodd y lôn fysiau estynedig gyferbyn â Pharc Coffa Ynysangharad ddydd Gwener 17 Mai. Gwnaethpwyd lle ar gyfer yr estyniad 30 metr trwy ei adeiladu ar y llain gwair.

Cafodd y cynllun ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd y Cyngor trwy'r Rhaglen Gwneud Defnydd Gwell. Dechreuodd brif ran y gwaith ar ôl gwyriadau cyfleustodau a gafodd eu cynnal trwy gydol mis Ionawr a Chwefror 2019. Roedd hyn yn rhan hanfodol o'r cynllun.

Yn dilyn cwblhau'r gwaith, mae'r groesfan i gerddwyr wrth goleuadau traffig y slipffordd bellach ar agor – yn ogystal â'r man croesi cyferbyn sy'n darparu cyswllt i gerddwyr o gylchfan Stryd y Bont i Heol Brown Lenox.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Rydw i wrth fy modd bod gwaith y cynllun yma ar Gylchfan Stryd y Bont wedi'i gwblhau yn unol â’r amserlen, gan fod y Cyngor yn buddsoddi £25.9 miliwn trwy ei Raglen Gyfalaf y Priffyrdd ar gyfer 2019/20. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad o £23.6 miliwn yn y gwasanaeth yn ystod 2018/19.

"Cafodd y gwaith ei gynnal wrth gadw dwy lôn y slipffordd ar agor trwy gydol y cyfnod yma – a hynny wrth i'r Cyngor weithio'n agos gyda'i gontractwr i sicrhau llif y traffig wrth gyfnewidfa yr A470. Yr unig eithriad oedd gwaith angenrheidiol wedi'i gynllunio ymlaen llaw i gau'r ffordd ddydd Sul 12 Mai i osod wyneb newydd ar y ffordd.

"Hoffwn i ddiolch i ddefnyddwyr y ffordd am eu cydweithrediad yn ystod y cynllun yma sydd wedi gwella llif y traffig yn ystod adegau prysuraf – yn enwedig o safbwynt bysiau."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21st Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.