Car1

Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda fydd pen pob taith y mis nesaf wrth i drefnwyr baratoi ar gyfer Sioe Ceir Clasur 2019. 

Ceir Porsche perffaith, ceir Ford ffantastig a cheir Golf gwych - byddan nhw a llwyth o geir clasur eraill i gyd i'w gweld yn erbyn cefndir trawiadol Pwll Glo Lewis Merthyr. 

Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal ar benwythnos Sul y Tadau mewn partneriaeth â Chlwb Ceir Clasur Morgannwg. Mae'n ddiwrnod i'r brenin i'r rheiny sydd wrth eu boddau â cheir, ac yn gyfle i weld cerbydau prydferth o'r oes o'r blaen. 

Gyda'r Sioe Ceir Clasur yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, bydd rhywbeth at ddant pawb yno ar ddydd Sadwrn, 15 Mehefin. 

Bydd modd i ymwelwyr fynd ar daith, mwynhau'r ffair grefftau, prynu siocled wedi'i wneud â llaw, pori'r siop anrhegion i brynu rhywbeth i Dad neu Dad-cu a chael cinio neu de prynhawn blasus – heb orfod symud yn rhy bell!  

Hefyd, beth am dreulio rhan o'r diwrnod drwy fynd ar Daith dan ddaear yr Aur Du, lle mae modd camu yn ôl troed y dynion a oedd arfer gweithio ym mhyllau glo Cymoedd Cymru. Fe gewch chi'ch helmed glöwr eich hun, cyn teithio yn ôl mewn amser a chlywed atgofion a straeon ar hyd y daith. Mae'r daith hefyd yn cynnwys DRAM! Y Profiad Sinematig. 

Mae'r cwmni arobryn Craft of Hearts bellach wedi'i leoli yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, a byddan nhw'n cynnal ffair grefftau ar y diwrnod, gyda stondinau yn gwerthu crefftau mân, prydferth a thrawiadol. 

Mae Taith Pyllau Glo Cymru hefyd yn gartref erbyn hyn i'r Chocolate House, sydd wedi ennill llu o wobrau. Mae eu siocledi wedi'u gwneud â llaw yn cael eu gwerthu i urddasolion tramor, enwogion a gwestai 5 Seren. Mae modd i chi ymweld â'u siop siocled unigryw a phrynu danteithion melys, neu beth am archebu lle ar eich gweithdy gwneud siocled eich hun a dod yn feistr y siocledi?  

Bydd Caffi Bracchi, sydd newydd ei adnewyddu, hefyd ar agor. Mae'n gwerthu cacennau ffres, bwyd poeth blasus – wedi'i baratoi â chynnyrch lleol – yn ogystal â diodydd poeth ac oer. 

Bydd y Sioe Ceir Clasur yn cael ei chynnal rhwng 10.30am a 4.30pm. Mae'n costio £2 ac mae mynediad am ddim i blant dan 5 oed. 

Mae mynediad i'r Ffair Grefftau yn rhad ac am ddim ac, os ydych chi'n dymuno manteisio ar Daith dan ddaear yr Aur Du, mae modd i chi archebu'ch tocynnau ar-lein nawr. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae'r Sioe Ceir Clasur yn achlysur poblogaidd sy'n cael ei gynnal yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ac sy'n denu ymwelwyr o bob man yng Nghymru a thu hwnt. 

"Dewch i fwynhau diwrnod arbennig yn archwilio hanes a threftadaeth y diwydiant ceir a glo a manteisio ar gyfle i gymryd cam yn ôl i weld sut roedd byw mewn oes a fu. 

“Hyd yn oed os ydych chi wedi bod i Daith Pyllau Glo Cymru i gwrdd â'n glowyr o'r blaen, byddwn ni wrth ein bodd yn eich croesawu yn ôl yn 2019! Mae llawer o bethau cyffrous a llawn hwyl yn digwydd, gan gynnwys DRAM! Y Profiad Sinematig yn rhan o Daith dan ddaear yr Aur Du. 

“Mae Taith Pyllau Glo Cymru yn cynnig llawer o achlysuron diddorol i'w mwynhau drwy gydol y flwyddyn, o ffeiriau hwyl ac achlysuron i'r plant, i arddangosfeydd arbennig yn yr Amgueddfa, a hyd yn oed cyngherddau cerddoriaeth. Mae'n deg dweud bod rhywbeth i bawb yn yr atyniad gwych yma!” 

Trefnwch daith i atyniad Taith Pyllau Glo Cymru a chadw lle ar Daith dan ddaear yr Aur Du ar-lein yma: www.rctcbc.gov.uk/TaithPyllauGloCymru neu drwy ffonio 01443 682036.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21st Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.