Rhian Morgan Ellis

Rhian Morgan Ellis

Mae Rhian Morgan Ellis wedi'i hanrhydeddu'n Bennaeth y Flwyddyn yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru. 

Yn y gwobrau sy'n dathlu a chydnabod gwaith y rheiny sy'n gweithio yn y sector addysg ar draws Cymru, cipiodd Mrs Morgan Ellis, Pennaeth Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, y prif deitl. 

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn anrhydeddu cyflawniadau athrawon ledled y wlad. Cafodd y seremoni wobrwyo ei chynnal yn Neuadd Soughton, Sir y Fflint, ddydd Sul 19 Mai. 

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Mae'r Cyngor wrth ei fodd bod Rhian wedi cael ei chydnabod a'i gwobrwyo gan ei chyfoedion yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru ac, ar ran y Cyngor, estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog am y gydnabyddiaeth wych yma. 

"Mae hi'n enghraifft ddisglair o'r arweinyddiaeth sydd gyda ni yn ein hysgolion, a'r staff addysgu anhygoel sydd gyda ni yma yn Rhondda Cynon Taf.

“Mae gyda ni gyfoeth o dalent yn ein hysgolion a'n hystafelloedd dosbarth ar draws ein Bwrdeistref Sirol ac rydyn ni'n falch bod gyda ni rai o'r adeiladau ysgol gorau yng Nghymru, a hynny oherwydd buddsoddiad mawr dros y blynyddoedd diwethaf.

“Mae rhagor o'n plant yn cael eu haddysgu mewn cyfleusterau o'r radd flaenaf ac oherwydd eu gwaith caled, eu hymrwymiad a chefnogaeth ein staff addysgu, maen nhw'n elwa o hyn." 

Yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2019, cafodd Rhian Morgan Ellis ei chydnabod fel unigolyn all ysbrydoli eraill ac adeiladu perthynas gref rhwng yr ysgol a'r gymuned leol i wneud gwahaniaeth ar gyfer pob dysgwr. Cafodd ei chanmol am ei chefnogaeth tuag at gydweithwyr mewn ysgolion eraill.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.