Les-McKeown

Gwisgwch eich dillad tartan – Bydd gŵr adnabyddus y Bay City Rollers, Les McKeown, yn ôl, diolch i alw mawr. Bydd yn dod â'i sioe lwyfan egnïol yn ôl i Rondda Cynon Taf! 

Mae sioe Les McKeown yn addo bod yn daith unigryw yn ôl i'r 1970au. Yn ôl i'r oes pan fu Les a'i fand go arbennig ar frig siartiau pop y byd, a lle daeth cerddoriaeth y Bay City Rollers yn drac sain i genhedlaeth o bobl ifainc.

Daw Les â ni yn ôl i ganol hwyl a chyffro 'Rollermania', drwy berfformio holl glasuron y grŵp, gan gynnwys Bye Bye Baby, Shang-a-Lang, Remember, Summerlove Sensation a Give a Little Love. Bydd hefyd yn cyflwyno caneuon o'i albwm newydd "Lost Songs".

Aeth y Bay City Rollers, sef pum dyn ifanc o Gaeredin, ymlaen i fod yn adnabyddus ymhlith pobl yn eu harddegau yn rhyngwladol.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Y Bay City Rollers oedd yn un o'r 'Boy Bands' gwreiddiol. Nhw wnaeth arwain y ffordd o ran ffasiwn, yn ogystal â cherddoriaeth.

“Yn gyntaf roedd Beatlemania, ac yna daeth Rollermania. Rydyn ni'n falch iawn o groesawu Les McKeown a'i fand yn ôl i Rondda Cynon Taf am noson i'w chofio.”

Bydd Bay City Rollers Les McKeown yn perfformio yn Theatr y Theatr y Colisëwm, Aberdâr, ddydd Gwener, 25 Hydref (7.30pm). Mae tocynnau, sy'n costio £23.50, ar gael yn Swyddfa Docynnau'r Colisëwm neu ar-lein: www.rct-theatres.co.uk

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 17th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.