Frank Vickery - Panto Dame

Frank Vickery

Mae tocynnau'n gwerthu'n gyflym ar gyfer dathliad o fywyd ffigwr chwedlonol o fyd theatr, Frank Vickery, a fu farw yn 2018 ar ôl cyfnod byr o salwch.

Perfformiodd Frank, a aned yng Nghwm Rhondda, nifer fawr o weithiau yn ei theatr leol, Theatr y Parc a'r Dâr ac roedd e hefyd yn mwynhau mynd yna i ymweld fel plentyn hefyd. Felly, mae'n briodol bod sioe deyrnged Let's Be Frank yn cael ei pherfformio yn Theatr y Parc a'r Dâr union flwyddyn ers ei farwolaeth.

Mae Let's Be Frank, sy'n deyrnged gan fyd RhCT i un o enwogion y byd theatr o'r Cymoedd, yn Theatr y Parc a'r Dâr, ddydd Mercher, 19 Mehefin. Prynwch docynnau ar-lein

Mae'n addo bod yn noson o gomedi, cerddoriaeth, chwerthin a dagrau wrth i bawb ddathlu bywyd a gyrfa Frank Vickery.

Mae'r noson yma'n addo i fod yn daith emosiynol trwy rai o ddramâu mwyaf poblogaidd Frank a'i sioeau mwyaf eiconig, gyda cherddoriaeth a pherfformiadau llawn emosiwn gan lu o westeion arbennig.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Roedd Frank yn flaenllaw yn y diwydiant adloniant yng Nghymru ers blynyddoedd lawer a bydd y sioe yma yn deyrnged addas i'r dyn a oedd wedi cipio ein calonnau i gyd.

"Roedd Frank o hyd yn angerddol am ysgrifennu a pherfformio, ac mae ei sioeau yn Theatr y Parc a'r Dâr a Theatr y Colisëwm wedi difyrru pobl drwy'r cenedlaethau, a byddan nhw'n parhau i wneud hynny ymhell i'r dyfodol.  Nawr, gyda 'Let's Be Frank', bydd stori Frank yn aros yn fyw am genedlaethau lu. 

“Does dim modd cydnabod cyfraniad Frank at theatr yng Nghymru ddigon. Roedd e'n hynod o amryddawn a thalentog a bydd y perfformiad yma yn gyfle i ni gofio rhai o brif nodweddion ac atgofion Frank - dyn talentog ac arbennig a ddaeth â gwên i wynebau llawer iawn o bobl.”

Yn ystod ei yrfa lwyddiannus ysgrifennodd 28 o ddramâu. Cymerodd ran yn y rhan fwyaf ohonyn nhw ac roedd yn ymddangos yn rheolaidd yn Theatr y Parc a'r Dâr yn Nhreorci a Theatr y Colisëwm yn Aberdâr. 

Roedd hefyd yn un o sêr rheolaidd pantomeim blynyddol Theatrau RhCT yn ystod y tymor pantomeim. Ei rôl olaf oedd fel Widow Twankey yn Aladdin wrth ochr Maxwell James a oedd yn chwarae'r brif rôl. 

Cafodd Frank ei eni ym Mlaen-cwm ym 1951. Dechreuodd ysgrifennu yn yr ysgol a gadawodd fyd addysg yn 15 oed i weithio mewn ffatri leol ac yna ar y bysys.

Serch hynny, parhaodd ei frwdfrydedd dros ysgrifennu a chafodd ei lwyddiant cyntaf yn 21 oed gyda chomedi After I'm Gone. Aeth ymlaen i ennill llawer o wobrau fel dramodydd ac actor a pharhaodd i fod yn gefnogwr brwd dros actio amatur.

Mae ei gysylltiad â theatrau RhCT yn dyddio'n ôl i'r 1990au cynnar pan gafodd ei ddrama Erogenous Zones ei pherfformio o flaen Theatr y Colisëwm lawn.

Mae ei ddramâu eraill yn cynnwys See You Tomorrow, Tonto Evans, Amazing Grace, Granny Annie, Loose Ends, A Night on the Tiles, Roots and Wings, Family Planning, a Trivial Pursuits.

Yn llawn direidi, hawliodd Frank ran draddodiadol yr Hen Wraig o'r eiliad y cerddodd ar y llwyfan yn ei wisgoedd lliwgar a'i esgidiau Dr Marten pinc llachar gan ddweud ei eiriau anfarwol “Hiya Love.”

Ysgrifennodd Frank yn helaeth ar gyfer theatr, teledu a radio, gan ddod yn enw cyfarwydd. Dywedodd unwaith nad oedd unrhyw wefr yn fwy nag eistedd yn y gynulleidfa yn un o'i ddramâu a chlywed y gynulleidfa'n chwerthin.

‘Gwnaeth Frank Vickery i ni i gyd chwerthin am dros 50 mlynedd. Nid oes modd ei anghofio.’

Let’s Be Frank! Mae Sioe Deyrnged Frank Vickery, yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ddydd Mercher, 19 Mehefin (7.30pm). Am fanylion pellach neu i archebu tocynnau ewch i www.rct-theatres.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.