Cllr Linda Devet-2

Mae'r Cynghorydd Linda De Vet wedi byw yn ardal Aberdâr am y rhan fwyaf o'i bywyd ac mae hi'n angerddol am ei chymuned. Mae hi wedi'i hethol fel Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol ar gyfer Ward Gogledd Aberaman er 2004.

A hithau wedi cael ei haddysg yn Ysgol Ramadeg Aberdâr y Merched, mae’r Cynghorydd De Vet wedi gweithio ym maes gweinyddiaeth swyddfa yn Llundain ac yng Nghymru.

Mae'r Cynghorydd De Vet yn briod â thri o blant, saith o wyrion a phedwar o or-wyrion. Mae hi hefyd yn Gadeirydd y corff llywodraethu yn Ysgol Gynradd Blaengwawr ac yn Llywodraethwr yn Ysgol Gymunedol Aberdâr.

Mae Cynghorydd De Vet yn awyddus i gwrdd â chynifer o bobl o bob rhan o'r Fwrdeistref Sirol ag sy'n bosibl yn ystod ei blwyddyn yn y swydd, gan helpu i godi proffil sawl elusen a grŵp codi arian ar draws Rhondda Cynon Taf.

Bydd hi'n cefnogi sawl elusen yn ystod ei blwyddyn fel Maer, gan gynnwys Canolfan Therapi Plant Cymru, Bobath, Cyfeillion Anifeiliaid Cymru a Chanolfan Iechyd Meddwl a Llesiant New Horizons.

Caplan y Maer ar gyfer 2019/20 yw'r Athro B J Stagner sef Gweinidog Capel Saron, Eglwys Annibynnol y Bedyddwyr, Aberaman.

Mae rôl y Maer yn un bellgyrhaeddol, a dim ond rhan o'r gwaith yw codi arian i elusennau. Bydd y Cynghorydd Linda De Vet, a hithau'n Brif Ddinesydd Rhondda Cynon Taf, yn cefnogi nifer o achlysuron dinesig, gan gynnwys cefnogaeth bwysig y Cyngor ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog, Sul y Coffa, a llawer yn rhagor

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.