pontrhondda bridge

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd y gwaith yn ailddechrau cyn hir ar Bont Pontrhondda yn Llwynypïa, yn dilyn penodi contractwr i gwblhau'r cynllun.

Yn ystod mis Mawrth 2019, cyhoeddodd y Cyngor y byddai'n ymgymryd â'r prosesau cyfreithiol angenrheidiol yn dilyn cadarnhad bod y cwmni adeiladu Dawnus, sef y contractwr a gafodd ei benodi ar gyfer y cynllun, wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Ers hynny mae'r Cyngor wedi bod yn trafod gyda chwmnïau eraill a gyflwynodd dendr ar gyfer y cynllun. Mae'r trafodaethau wedi bod yn rhai cymhleth iawn oherwydd heriau technegol y cynllun, ynghyd â'r ffaith bod cwmni wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr hanner ffordd drwy gynllun.

Yn dilyn trafodaethau llwyddiannus, mae'r Cyngor bellach wedi penodi'r contractwr Knights Brown i ailddechrau'r cynllun. Bydd y gwaith yn ailddechrau ddydd Llun, 3 Mehefin.

Mae'r Cyngor yn parhau i weithio'n galed i sicrhau bod cyn lleied o oedi â phosibl. Rydyn ni'n rhagweld bydd y contractwr sydd newydd ei benodi yn cwblhau'r gwaith yn hwyr yn haf 2019. Serch hynny, dylid nodi bod materion cymhleth i'w datrys o hyd.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i drigolion am eu cydweithrediad parhaus trwy gydol y gwaith yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 31st Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.