cross valley screen

Bydd angen goleuadau traffig dros dro ar Heol Penrhiw-ceibr dros gyfnod y Sulgwyn yn rhan o Gynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar. Mae'r gwaith wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau'r ysgol i leihau aflonyddwch.

Mae'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm gwerth miliynau o bunnoedd yn parhau i fynd rhagddo yn dda, a hynny yn ei phrif gam adeiladu. Caiff pont 60 metr ei hadeiladu o Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon i Heol Meisgyn. Bydd hyn yn darparu cysylltiad hanfodol newydd i draffig rhwng ffordd yr A4059 a ffordd y B4275. Mae'r prosiect yn ddyhead hirdymor gan y Cyngor a'i drigolion, ac rydyn ni'n rhagweld y caiff e ei gwblhau yn 2019/2020.

Wrth i waith ar hyd Heol Meisgyn barhau, mae contractwr y Cyngor yn cynllunio gwaith pridd paratoadol lle mae Heol Meisgyn yn cwrdd â Heol Penrhiw-ceibr. Bydd peiriant tyllu ar Heol Penrhiw-ceibr i gynnal gwaith ymchwilio pellach ar y tir. Bydd angen goleuadau traffig dros dro i ganiatáu i'r contractwr gynnal y gwaith. Bydd hyn yn cynnwys gosod goleuadau dwy ffordd yn ardal tafarn y Mount Pleasant.

Bydd y gwaith yma yn cael ei gynnal o ddydd Sadwrn 25 Mai tan ddydd Sul 2 Mehefin, a bydd angen goleuadau traffig dwy ffordd dros dro o ddydd Mawrth 28 Mai hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau. Trwy osod y goleuadau dros dro, caiff un rhes o draffig deithio o Bush Road/Cyffordd Cynon View am 50 metr ar hyd Heol Penrhiw-ceibr.

Bydd angen cau'r safleoedd bws dros dro ar hyd Cynon View (tua chyfeiriad canol tref Aberpennar) ac ar hyd Heol Penrhiw-ceibr (tua chyfeiriad Penrhiw-ceibr) o 28 Mai tan 2 Mehefin. Rydyn ni'n gofyn i ddefnyddwyr bysiau ddefnyddio'r safle bws presennol ar Stryd Glyngwyn yn lle safle bws Cynon View. Bydd safle bws Heol Penrhiw-ceibr yn symud tuag at Eglwys y Bedyddwyr, Meisgyn.

Mae contractwr y Cyngor, Walters-Sisk, yn parhau i gynnal achlysuron galw heibio bob dydd Mawrth (3-4pm) a dydd Iau (10-11am) yn swyddfa'r safle ar Stryd Bailey. Mae croeso i drigolion ddod a gofyn cwestiynau am y gwaith sydd ar y gweill.

Hoffai'r Cyngor estyn diolch ymlaen llaw i drigolion a defnyddwyr y ffordd am eu cydweithrediad.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.