Rhigos Mountain Road -9

Mae Dŵr Cymru am gau ffordd yr A4061 dros Fynydd y Rhigos er mwyn gwneud gwaith ar ôl i bibell ddŵr fyrstio y llynedd. Mae'r cynllun wedi'i amserlenni ar gyfer hanner tymor er mwyn lleihau unrhyw aflonyddwch.

Bydd y ffordd yn cael ei chau am 6am ddydd Mawrth, 28 Mai, ac mae disgwyl y bydd y gwaith yn gorffen erbyn 7am ddydd Gwener, 31 Mai. Bydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen i yrwyr. Mae Dŵr Cymru wedi rhoi gwybod fydd dim mynediad ar gyfer cerbydau’r gwasanaethau brys na cherddwyr yn ystod y cyfnod y bydd y gwaith yn digwydd.

Meddai Chris Moore, uwch reolwr cynllun Dŵr Cymru: “Rydyn ni'n gwneud gwaith i ail-osod wyneb ffordd Mynydd y Rhigos ar ôl i bibell ddŵr fyrstio tua diwedd y llynedd.

“Rydyn ni wedi cysylltu ag awdurdod y priffyrdd lleol i gytuno ar yr amser gorau i wneud y gwaith yma oherwydd fe wnaethon ni gytuno bydd angen cau'r ffordd er mwyn i'r gwaith ddigwydd.

“Mae hyn yn angenrheidiol oherwydd lleoliad y gwaith, er mwyn diogelu modurwyr yn ogystal â'n gweithlu ni. Er mwyn sicrhau ein bod yn tarfu cyn lleied â phosibl, bydd y gwaith yn cael ei wneud yn ystod hanner tymor mis Mai.

“Hoffen ni ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra sydd wedi cael ei achosi ac rydyn ni'n diolch i bobl am fod yn amyneddgar wrth i ni gwblhau'r gwaith hanfodol yma.”

Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos gyda Dŵr Cymru i sicrhau bod y gwaith yma yn cael ei gwblhau mor gyflym ac effeithlon â phosibl.

Bydd y Cyngor yn cyhoeddi'r wybodaeth ddiweddaraf am gau ac ail-agor y ffordd, gan ddefnyddio ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol – '@CyngorRhCT ' ar Twitter a 'Rhondda Cynon Taf Council' ar Facebook.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.