monk

Mae'r Cyngor wedi gwneud trefniadau dros dro ar gyfer y bysiau y penwythnos yma oherwydd gwaith Dŵr Cymru yn Aberdâr, sy'n gofyn am gau ffordd yn Rhiw’r Mynach.

Bydd Dŵr Cymru yn cau rhan o Riw’r Mynach, rhwng ei chyffyrdd â Stryd Jenkin a Stryd Griffiths, er mwyn gwneud gwaith hanfodol i drwsio'r brif bibell ddŵr. Bydd y ffordd ar gau rhwng 10.30m Ddydd Sadwrn, 16 Tachwedd tan 6pm Ddydd Sul, 17 Tachwedd, neu pan fydd y gwaith yn cael ei gwblhau.

Mae llwybr amgen i fodurwyr (o'r gogledd o'r ffordd sydd i'w chau) ar hyd Stryd y Gwynt, Stryd Ynyslwyd a Stryd Jenkin. O ochr ddeheuol y ffordd sydd i’w chau, ewch ar hyd Stryd Catrin, Stryd Elizabeth, Cross Street, Stryd Caerdydd a Sgwâr Fictoria. Bydd mynediad ar gael ar gyfer cerddwyr a'r gwasanaethau brys.

Mae llwybr amgen i gerbydau mwy –  ewch ar hyd yr A4233 a’r A4058 i Bontypridd ac ar hyd yr A470 a’r A4059 i Aberdâr ac i'r gwrthwyneb.

Trefniadau Dros Dro ar gyfer Bysiau

Mae'r Cyngor wedi gwneud trefniadau dros dro ar gyfer bysiau Ddydd Sul. Mae hyn oherwydd bydd angen cau Rhiw’r Mynach er mwyn i gwmni Dŵr Cymru wneud gwaith.

Bydd y gwasanaeth 172 Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr yn gweithredu trwy Bontypridd a Thonypandy - ac nid ar hyd Ffordd Mynydd y Maerdy. Bydd gwasanaethau sy'n gadael o Aberdâr, Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl, Tonypandy a Thonyrefail yn aros yr un fath.

Bydd gwasanaeth bws gwennol Stagecoach yn teithio rhwng y Maerdy, Glynrhedynog, Tylorstown, Cylchfan Pen-rhys, Ystrad, Llwynypïa a Gorsaf Fysiau Tonypandy. Bydd yn cysylltu â'r Gwasanaeth 172 yn Nhonypandy ar gyfer teithio ymlaen. Bydd gwasanaeth 172 a'r gwasanaethau gwennol yn sicrhau eu bod yn cysylltu â'i gilydd yn Nhonypandy. Bydd y gwasanaeth gwennol yn dilyn yr amserlen ganlynol:

  • Bydd yn gadael Maerdy Court am Orsaf Fysiau Tonypandy am 9.28am, 11.28am, 2.28pm, 4.28pm a 6.28pm.
  • Bydd yn gadael Gorsaf Fysiau Tonypandy am Maerdy Court am 12.42pm, 2.54pm, 5.42pm, 7.42pm a 9.34pm

Hoffai'r Cyngor ddiolch i breswylwyr a chymudwyr ymlaen llaw am eu cydweithrediad, wrth i gwmni Dŵr Cymru wneud y gwaith trwsio pwysig yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.