Vet Service Launch

Mae'r Cyngor yn cynnal Cymhorthfa Gyngor i Gyn-filwyr yn yr Hwb newydd i'r gymuned yn Aberpennar bob prynhawn Llun. 

Bydd staff profiadol ac ymroddedig ar gael i gynnig cyngor cyfrinachol a diduedd, cymorth a gwybodaeth i'r bobl sy'n rhan neu wedi bod yn rhan o gymuned y Lluoedd Arfog AM DDIM.

Mae'r Gymhorthfa Gyngor i Gyn-filwyr yn cael ei chynnal yn Hwb i'r Gymuned Canolfan Pennar, Stryd Rhydychen, Aberpennar, bob dydd Llun rhwng 1.30pm a 4.30pm, yn amodol ar oriau agor yr adeilad. 

Mae croeso i aelodau o'r Lluoedd Arfog, sy'n gwasanaethu heddiw neu sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol, alw am 'gwpaned a sgwrs' gyda phobl o'r un anian. Does dim angen gwneud apwyntiad. 

Cyngor Rhondda Cynon Taf oedd un o'r awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i gytuno i Gyfamod y Lluoedd Arfog yn 2012, a chadarnhawyd yr ymrwymiad yma yn 2018.  

Meddai Dirprwy Arweinydd y Cyngor a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Maureen Webber: "Rwy'n dymuno pob llwyddiant i'r Gymhorthfa Gyngor i Gyn-filwyr yn Aberpennar. Mae'n wasanaeth amhrisiadwy i gymuned y Lluoedd Arfog, heddiw a ddoe, a'u teulu a chyfeillion. 

"Mae ein dyled yn enfawr i gymuned y Lluoedd Arfog a'r hyn maen nhw wedi'i wneud trosom ni. Serch hynny, mae nifer o'r gymuned honno yn teimlo'n ddiymadferth ac yn ynysig a dydyn nhw ddim yn gwybod lle i droi am gymorth ar ôl gorffen eu cyfnod gyda'r Lluoedd Arfog. 

"Mae'r Cyngor yn eithriadol o falch o'i gysylltiadau cryf gyda'n Lluoedd Arfog, ac rydyn ni'n gobeithio bydd cefnogaeth i'r Gymhorthfa Gyngor i Gyn-filwyr newydd yng Nghanolfan Pennar. 

"Mae'n bwysig ein bod ni byth yn anghofio dewrder ein holl bersonél y Lluoedd Arfog, o'r gorffennol i'r presennol, gartref a thramor. Dyma pam mae'r Cyngor yn parhau i ymestyn ei wasanaethau cyngor a chymorth i'w helpu i bontio i fywyd bob dydd. 

"Rydyn ni yma i roi help llaw i bobl sydd wedi aberthu cymaint ar ein rhan ni." 

Dros y blynyddoedd diweddar, mae'r Awdurdod Lleol hefyd wedi rhoi Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i'r Gwarchodlu Cymreig a'r Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan, a holl bersonél Yr Awyrlu Brenhinol, o'r gorffennol i'r presennol.  

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr

Agorodd Hwb i'r Gymuned Canolfan Pennar yn gynharach eleni i fod yn ganolbwynt ar gyfer yr ardaloedd lleol. Rhagor o wybodaeth

Mae'r Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr ar gael i holl bersonél y Lluoedd Arfog, ddoe a heddiw, a'u teuluoedd. E-bost: GwasanaethiGynfilwyr@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffoniwch 07747 485 619 (dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am-5pm). 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.