Tonypandy Christmas

 

Mae'r Nadolig yn agosáu a chewch chi ddathlu yng nghanol tref Rhondda Cynon Taf sy'n agos i chi!

Mae coed Nadolig a goleuadau disglair wedi'u gosod gan y Cyngor yn Nhonypandy, Llantrisant, Treorci, Aberdâr, y Porth ac Aberpennar, ac mae goleuadau wedi'u gosod yng Nglynrhedynog hefyd. Bydd Pontypridd hefyd yn elwa o achlysur i gynnu golau Nadolig y dref ymlaen, trwy garedigrwydd y Cyngor Tref.

Mae cynrychiolwyr pob tref yn gweithio gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf i gynnal gweithgareddau'r Nadolig gan gynnwys glôb eira enfawr, ceirw, reidiau i blant ac, wrth gwrs, groto i Siôn Corn gwrdd â phlant RhCT a rhoi anrhegion iddyn nhw.

Sylwch y bydd tâl am y groto (anrheg wedi'i chynnwys) ac am reidiau'r ffair.

Bydd achlysuron Nadolig Pontypridd a Llantrisant yn cael eu trefnu gan Gyngor Tref Pontypridd a chan bartneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Tref Llantrisant a Chyngor Cymuned Llantrisant, gyda chyllid grant yn cael ei ddarparu gan Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Bydd gan achlysuron canol pob tref weithgareddau ychwanegol i'w mwynhau a hwyl i'r teulu cyfan – ewch ar Facebook am y newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf.

 

Bydd Siôn Corn yn ymweld â thref sy'n agos i chi ar y dyddiadau canlynol:

Pontypridd - Dydd Sadwrn 16 Tachwedd (2pm tan 6pm)

Tonypandy – Dydd Sadwrn 23 Tachwedd (12pm tan 5pm)

Y Porth – Dydd Gwener 29 Tachwedd (3pm tan 6.30pm)

Treorci – Dydd Sadwrn 30 Tachwedd (12pm tan 5pm)

Glynrhedynog – Dydd Gwener 6 Rhagfyr (3pm tan 6.30pm)

Aberpennar – Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr (12pm tan 5pm)

Llantrisant – Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr (11am tan 4pm)

Aberdâr – Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr (12pm tan 5pm)

Dewch yn llu i fwynhau'r dathliadau a gwneud bach o siopa Nadolig ar yr un pryd!

 

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor: “Rydych chi'n gwybod bod Siôn Corn ar ei ffordd pan fydd achlysuron y Nadolig canol y dref yn cael eu cadarnhau.

"Mae dathliadau'r Nadolig yn boblogaidd iawn o hyd gyda theuluoedd ledled ein cymunedau. Dyma ffordd wych i bawb ddod at ei gilydd i ddathlu dechrau cyfnod y Nadolig.

“Yn ogystal â bod yn ffefryn cadarn ar y calendr achlysuron gyda theuluoedd, mae achlysuron canol y dref hefyd yn rhoi cyfle i siopau a busnesau lleol gymryd rhan.

“Mae achlysuron y Nadolig yn cynyddu nifer y bobl sy'n ymweld â chanol ein trefi, felly bydd modd i rai sydd yno ar gyfer yr achlysur hefyd weld beth arall sydd ar gael yn y dref. Wrth gwrs, bydd hefyd modd iddyn nhw fachu rhai bargeinion y Nadolig neu ddathlu gyda phryd o fwyd neu yfed mewn caffi neu far lleol.

“Rydyn ni hefyd yn atgoffa preswylwyr ac ymwelwyr bod y Cyngor yn gweithredu system barcio am ddim yn ystod cyfnod y Nadolig yn Aberdâr a Phontypridd, sy'n golygu bod modd i bobl barcio am ddim ym meysydd parcio canol tref sy'n eiddo i'r Cyngor yn y ddwy dref ar ôl 10am. Mae hyn yn mynd law yn llaw â'r parcio am ddim sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn yng ngweddill ein trefi.

“Rwy’n falch y bydd y Cyngor unwaith eto yn cefnogi achlysuron y Nadolig yn Llantrisant a Phontypridd, gan barhau â’n partneriaeth agos â’r ddau Gyngor Tref i sicrhau bod modd i breswylwyr yn y ddwy gymuned fwynhau hwyl yr ŵyl.”

 

 

 

 

.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.