shop local 2019 WELSH V1 - Copy

Am y chweched flwyddyn yn olynol, bydd modd i drigolion barcio AM DDIM yn Aberdâr a Phontypridd trwy gydol mis Rhagfyr, gyda'r Cyngor yn eu hannog i siopa'n lleol y Nadolig yma.

Bydd modd i drigolion ac ymwelwyr barcio AM DDIM ym mhob maes parcio sy'n eiddo i'r Cyngor yn y ddwy dref rhwng dydd Sul 1 Rhagfyr a dydd Mawrth 31 Rhagfyr - o 10am bob dydd. Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl fwynhau ein trefi dros y Nadolig, ac yn cyd-fynd â neges ein hymgyrch Siopa'n Lleol, sy'n annog ein hymwelwyr i fanteisio ar y busnesau gwych sydd ar y stryd fawr.

Yn Aberdâr, bydd modd parcio am ddim ym meysydd parcio Adeiladau'r Goron, Green Street, y Llyfrgell, Duke Street, Nant Row, Rock Grounds a'r Ynys. Ym Mhontypridd, bydd modd parcio am ddim ym meysydd parcio Gas Road, Goods Yard (dim ond y rhan sy'n eiddo i'r Cyngor), Dôl-y-felin, Heol Berw a Heol Sardis.

Nodwch: Mae meysydd parcio'r Llyfrgell, Green Street, Duke Street a High Street yn Aberdâr, a maes parcio Gas Road ym Mhontypridd, yn rhai cyfnod byr - am uchafswm o bedair awr.

Cofiwch hefyd fod meysydd parcio'r Cyngor yn Nhonypandy, Aberpennar a'r Porth AM DDIM drwy'r flwyddyn, ar ôl i daliadau parcio yn y trefi yma gael eu diddymu yn 2017. Mae modd i drigolion ac ymwelwyr anabl barhau i barcio am ddim gan ddefnyddio'u 'bathodyn glas'.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Unwaith eto yn 2019, bydd modd parcio am ddim yn Aberdâr a Phontypridd dros gyfnod y Nadolig, a hynny wrth i ni annog ein trigolion i Siopa'n Lleol a rhoi cynnig ar yr amrywiaeth eang o siopau sydd ar gael. Bydd modd parcio am ddim drwy gydol mis Rhagfyr, hyd at Nos Galan.

“Ers mis Ebrill 2017, mae ein trigolion wedi manteisio ar barcio am ddim yn y Porth, Tonypandy ac Aberpennar - ac fe gafodd taliadau eu gostwng yn Aberdâr a Phontypridd. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i helpu ein busnesau, ac mae 130 o welliannau i du blaen eiddo wedi'u cymeradwyo trwy'r Grant Cynnal Canol y Dref hyd yma. Yn ogystal â hynny, mae'r Cyngor wrthi'n cyflwyno cyswllt WiFi cyhoeddus am ddim.”
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.