Nominate today Facebook

Mae'r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru wedi agor. Dyma gyfle perffaith i ddathlu gwaith caled staff ysgolion Rhondda Cynon Taf!

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn anrhydeddu cyflawniadau athrawon a staff ysgolion ledled Cymru sy'n hyrwyddo llwyddiant addysgiadol, ac sy'n dangos ymroddiad ac ymrwymiad heb eu hail i'w disgyblion, i'w hysgolion ac i'w cymunedau lleol.

Mae trigolion Rhondda Cynon Taf yn cael eu hannog i gymryd rhan ac i enwebu arwyr eu dosbarthiadau nhw. Gyda chynifer o athrawon a staff talentog, angerddol a brwdfrydig yn ein hysgolion, mae'n siŵr bydd hi'n dasg anodd dewis eich ffefryn!

Cafodd 100 o enwebiadau eu derbyn gan Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru y llynedd, ac enillodd Rhian Morgan Ellis o Ysgol Gyfun Cwm Rhondda yn Y Porth wobr Pennaeth y Flwyddyn yn y seremoni. Aeth Ms Ellis yn ei blaen i ennill Pennaeth Ysgol Uwchradd y DU y Flwyddyn yng Ngwobrau Addysgu Pearson yn Llundain.

Eleni, mae naw categori enwebu:

  • Pennaeth y Flwyddyn
  • Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli
  • Athro/Athrawes Newydd Eithriadol
  • Athro/Athrawes Ysgol Gynradd y Flwyddyn
  • Gwobr y Disgybl (neu Ddisgyblion) ar gyfer yr Athro/Athrawes Orau
  • Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar
  • Cefnogi Athrawon a Dysgwyr
  • Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd y Flwyddyn
  • Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn dangos goreuon Cymru, ac mae ein hathrawon a staff ein hysgolion yma yn Rhondda Cynon Taf yn haeddu cael clod cenedlaethol am y gwaith ardderchog maen nhw'n ei wneud ar ran ein disgyblion a'n cymunedau ni.

"Mae ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf a'u staff yn gwneud gwaith anhygoel yn ysbrydoli ein plant a phobl ifainc i lwyddo yn eu diddordebau a'u hannog i fod yn uchelgeisiol ac i weithio'n galed. Mae'r Cyngor hefyd yn gwybod, er mwyn cefnogi hyn, fod rhaid i ni ddarparu cyfleusterau modern, a dosbarthiadau ac offer sy'n addas ar gyfer y 21ain Ganrif.

"Mae gan y Cyngor y rhaglenni adeiladu a gwella ysgolion mwyaf uchelgeisiol yng Nghymru, gyda dros £200 miliwn o fuddsoddiad wedi'i ddarparu hyd yma drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Mae dros £33 miliwn hefyd wedi'i wario ar waith atgyweirio ychwanegol i ysgolion ers 2015/16, a hynny'n rhan o raglen ehangach y Cyngor, #buddsoddiadRhCT, gwerth £373.6 miliwn, i fuddsoddi ar hyd nifer o wasanaethau.

"Rwy'n annog pob un o'm trigolion i gymryd rhan ac enwebu arwyr eu hysgolion ar gyfer un o Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru er mwyn iddyn nhw ennill y clod cenedlaethol maen nhw'n ei haeddu."

Mae'r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn para tan 22 Tachwedd, ac mae modd i chi enwebu rhywun yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.