Skip to main content

Lido Ponty: sesiynau nofio Dydd San Steffan

Lido BDS

Mae modd i Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, gadarnhau y BYDD sesiynau nofio Dydd San Steffan yn ei ho ho hôl unwaith eto yn 2019.

Bydd modd i bobl ymweld â'r Lido, sy'n atyniad hanesyddol ac eiconig am y tro olaf yn 2019, gan fwynhau nofio mewn pwll cynnes a chael diod ac ychydig o fwyd - ffordd berffaith i fwynhau hwyl yr ŵyl.

Bydd hefyd yn ddiwedd gwych i dymor 2019 yn Lido Ponty, a groesawodd dros 76,000 o ymwelwyr o bob cornel y DU i nofio, chwarae ac ymlacio yn un o'r tri phwll awyr agored.

Eleni aeth y Lido'n fyd-eang am y tro cyntaf drwy hysbysebion teledu, y rhyngrwyd a hysbysebion Google wrth iddo annog pobl i chwilio am brofiadau anhygoel i'w mwynhau.

Bydd y tocynnau ar gyfer sesiynau Dydd San Steffan yn Lido Ponty yn mynd ar werth o 10am ddydd Llun, 2 Rhagfyr. Mae modd i chi eu prynu ar-lein neu trwy ymweld â'r dderbynfa, a dyma restr o'r sesiynau: 8.30am-9.30am, 9.45am-10.45am, 11.00am-12.00pm, 12.15pm-1.15pm a 1.30pm-2.30pm Bydd pob sesiwn yn para awr a £6 fydd pris mynediad ar gyfer pob oedolyn a £3 i blant (0-4mlwydd oed yn rhad ac am ddim)

Mae'r mynediad yn cynnwys nofio yn y prif bwll (fydd teganau'r pwll ddim ar gael) a lluniaeth ysgafn

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Rydw i mor falch o gadarnhau y bydd sesiwn Nofio poblogaidd Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, ar Ddydd San Steffan yn dychwelyd ar gyfer 2019.

“Mae hwn wedi dod yn draddodiad arbennig yn Lido Ponty ac mae'n gyfle i bobl fwynhau hwyl yr ŵyl mewn ffordd wahanol.

“Mae pobl wedi mwynhau nofio ym mhyllau cynnes Lido Ponty ym mhob tywydd. Fe wnaethon nhw ymlacio yn yr heulwen ogoneddus a dydy ychydig o law ddim yn difetha eu hwyl.

“Mae sesiwn nofio Dydd San Steffan yn achlysur arbennig iawn oherwydd bod y pyllau yn dal i fod yn gynnes ac mae modd mwynhau nofio yn yr awyr agored yng nghanol y gaeaf. Mae'n hynod boblogaidd ac rydyn ni'n annog  pobl i gadw eu lle ar-lein - neu yn nerbynfa Lido Ponty - erbyn i'r tocynnau fynd ar werth am 10am ddydd Llun, 2 Rhagfyr.

“Fydd ddim modd prynu tocynnau dros y ffôn, felly mae'n bwysig eich bod chi ar-lein neu yn y dderbynfa er mwyn osgoi cael eich siomi.

“Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu pobl ar Ddydd San Steffan ac, wrth gwrs, byddwn ni'n brysur yn gwneud cynlluniau ar gyfer achlysuron Lido Ponty yn 2020 ac yn gobeithio cael tymor anhygoel arall."

 

 

Wedi ei bostio ar 25/11/19