WME - Halloween - Pumpkins - Children  -65

Cafodd 2,000 o wŷr a gwrachod amser gwych yn Rhialtwch Calan Gaeaf Taith Pyllau Glo Cymru.

Cafodd miloedd o bwmpenni eu harchebu'n barod i'w cerfio gan y plant, a wnaeth hefyd fwynhau cael eu hwynebau wedi'u paentio, taith danddaearol iasol, helfa pwmpenni a sioe Calan Gaeaf fyw yn ystod tridiau'r achlysur.

Roedd poblogrwydd Rhialtwch Calan Gaeaf ac wynebau hapus yr ymwelwyr yn dangos yn ddigon clir pam fod Taith Pyllau Glo Cymru yn cael ei ystyried yn atyniad heb ei ail ymhlith teuluoedd.

Wedi i'r diwethaf o ganol y pwmpenni fynd i'r bin ailgylchu bwyd ac wedi clirio'r pry cop a'u gwe i ffwrdd am flwyddyn arall, cafodd y tywyswyr a'r gwirfoddolwyr gyfle arall i fyfyrio am lwyddiant achlysur tymhorol arall.

Cyn iddyn nhw gael cyfle i ddianc o'r lofa arswydus, daeth gweision bach Siôn Corn yn barod i addurno Taith Pyllau Glo Cymru a Pharc Treftadaeth Cwm Rhondda ar gyfer Ogof Siôn Corn, sy'n dechrau ar 23 Tachwedd. Mae'r tocynnau nawr ar werth ar gyfer yr achlysur Nadoligaidd yma.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Roedd hi'n wych gweld cynifer o bobl ifainc a'u rhieni neu gynhalwyr yn mwynhau gweithgareddau di-ri yn Rhialtwch Calan Gaeaf 2019.

"Bu rhaid i ni archebu mwy o bwmpenni nag erioed o'r blaen er mwyn darparu digon ohonyn nhw i'n cerfwyr crefftus, ac roedden nhw'n edrych yn ddigon o sioe! Roedd y safle'n brysur drwy gydol y tridiau, ac mae'n brawf pendant bod teuluoedd â phlant wrth eu boddau â Thaith Pyllau Glo Cymru.

"Bydd ein Teithiau Tanddaearol Aur Du yn dod i ben am gyfnod, gan ein bod yn paratoi i groesawu rhagor o deuluoedd yn ystod y Nadolig wrth iddyn nhw ymweld ag Ogof Siôn Corn.

"Byddwn ni'n ôl wrthi eto o 14 Ionawr 2020, pan fydd y cyn-lowyr yn dychwelyd eto i dywys ymwelwyr ar daith deimladwy a chofiadwy drwy hanes epig yr helfa am Aur Du yng Nghwm Rhondda.

"Mae Teithiau Tanddaearol Aur Du yn addas i deuluoedd â phlant ifanc, grwpiau ysgol, cymdeithasau hanes, grwpiau cymunedol ac i unigolion sy'n hoffi cloddio'n ôl drwy'r oesoedd.

"Mae gyda ni hefyd arddangosfeydd rhyngweithiol, sy'n dangos bywyd yng Nghwm Rhondda yn ystod cyfnod y diwydiant mwyngloddio, a llawer yn rhagor.

"Mae ychwanegiad Chocolate House, gyda'u siop llawn danteithion melys a gweithdai gwneud siocled a chaffi Bracchi, yn ogystal â darpariaeth Craft of Hearts, yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

"Mae croeso cynnes i bawb o bob oed yn Nhaith Pyllau Glo Cymru."

Mae Ogof Siôn Corn ar agor rhwng 23 Tachwedd a 24 Rhagfyr - am ragor o wybodaeth a phrynu tocyn yma

Dysgwch ragor am dripiau ysgol ar gyfer eich dosbarth chi yma

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.