DVCP-lake-blue-sky

Bydd y Cyngor yn cynnal wythnos o waith hanfodol i dorri coed â chlefyd cyn bo hir. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal ar lwybr i'r gymuned sy'n arwain i Barc Gwledig Cwm Dâr. Y bwriad yw y bydd y llwybr ar agor o hyd, ond mae'n bosibl y bydd defnyddwyr yn wynebu peth aflonyddwch.

Mae angen cynnal y gwaith o ganlyniad i Glefyd Coed Ynn (Chalara), sy'n glefyd difrifol sy'n effeithio ar goed ynn. O ddydd Llun 2 Rhagfyr, bydd y Cyngor yn cael gwared ar y coed marw neu sydd ar fin marw sy'n peri perygl i iechyd a diogelwch. Mae'n flin gan y Cyngor dorri'r coed yma, ond mae angen i'r gwaith gael ei gwblhau.

Bydd effaith ar y rhan o'r llwybr i'r gymuned ger Maes Parcio Glofa'r Gadlys yng nghanol tref Aberdâr, tua chyfeiriad y gorllewin i Barc Gwledig Cwm Dâr. Mae disgwyl i'r gwaith bara tua wythnos.

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal rhwng 9am a 3pm bob dydd – gan osgoi aflonyddu ar y rheiny sy'n defnyddio'r llwybr ar adegau pan fydd ysgolion yn agor/cau. Y bwriad yw cadw'r llwybr ar agor ar bob adeg, ond mae'n bosibl y bydd rhaid i ddefnyddwyr aros am gyfnod byr yn ystod oriau'r gwaith. Bydd hyn yn galluogi'r gwaith torri coed a sicrhau diogelwch.

Hoffai'r Cyngor estyn diolch ymlaen llaw i drigolion a defnyddwyr y llwybr i'r gymuned am eu cydweithrediad. Nodwch nad yw'r gwaith torri coed yn rhan o'r cynllun gwerth £1.4 miliwn sydd newydd ei gyhoeddi ar gyfer Parc Gwledig Cwm Dâr.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.