Books 7

Mae nifer o achlysuron wedi cael eu trefnu ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf yr wythnos hon i ddathlu Wythnos Llyfrgelloedd (7-12 Hydref). 

Bwriad Wythnos Llyfrgelloedd yw tynnu sylw at y ffyrdd gwahanol y mae modd i lyfrgelloedd helpu pobl o bob oed, o gymorth digidol, gwasanaethau a gweithgareddau. 

Gan ganolbwyntio ar y thema genedlaethol Dathlu Llyfrgelloedd mewn Byd Digidol, byddwn ni'n cynnig gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar faterion digidol i oedolion a phobl ifainc trwy gydol yr wythnos, gan gynnwys sesiynau tiwtorial Borrowbox ac adnoddau Hanes Teulu. 

Mae 13 llyfrgell ar draws Rhondda Cynon Taf. Edrychwch ar ein lleoliadau a'n hamseroedd agor 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Mae gyda ni raglen arbennig o weithgareddau a fydd yn cael eu cynnal yn ystod Wythnos Llyfrgelloedd. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y rhain yn dod â phobl at ei gilydd i ddysgu rhagor am y ffyrdd y mae modd i ni eu helpu nhw, trwy gymorth digidol a gwasanaethau cysylltu, bod yn greadigol a dysgu sgiliau newydd. 

"Mae ein llyfrgelloedd yn ymgysylltu â'n cymunedau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau - o ddarparu cyfleoedd dysgu gydol oes gwerthfawr i ddarparu cyfleoedd sgiliau digidol, cefnogi iechyd a lles trwy fynd i'r afael ag ynysu cymdeithasol, a hyd yn oed trwy gefnogi ein busnesau a mentrau lleol. 

"Mae gyda ni 13 llyfrgell ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf sydd eisoes â miloedd o aelodau. Cofiwch fod modd ymuno am ddim." 

Mae gweithgareddau sy'n dathlu Wythnos Llyfrgelloedd ar draws y Fwrdeistref Sirol yn cynnwys: 

Llyfrgell Aberdâr, Dydd Llun, 7 Hydref (2-4pm)

Sut i ddefnyddio Borrowbox, llwyfan e-lyfrau ac e-lyfrau llafar ar-lein y Cyngor 

Llyfrgell Pontypridd, Dydd Mercher, 9 Hydref (2-4pm)

Sesiwn Hanes Teulu, gan ddefnyddio adnoddau ar-lein 'Ancestry' a 'Find My Past' 

Llyfrgell Treorci, Dydd Mercher, 9 Hydref (2-4pm)

Sut i ddefnyddio Borrowbox, llwyfan e-lyfrau ac e-lyfrau llafar ar-lein y Cyngor 

Llyfrgell Treorci, Dydd Iau, 10 Hydref (2-4pm)

Sesiwn Hanes Teulu, gan ddefnyddio adnoddau ar-lein 'Ancestry' a 'Find My Past' 

Llyfrgell Pontypridd, Dydd Gwener, 11 Hydref (2-4pm)

Sut i ddefnyddio Borrowbox, llwyfan e-lyfrau ac e-lyfrau llafar ar-lein y Cyngor 

Llyfrgell Aberdâr, Dydd Gwener, 11 Hydref (2-4pm)

Sesiwn Hanes Teulu, gan ddefnyddio adnoddau ar-lein 'Ancestry' a 'Find My Past' 

Ydych chi'n chwilio am lyfrau gan eich hoff awdur? Chwiliwch gatalog ar-lein y llyfrgelloedd

Heb ymuno â'ch llyfrgell leol eto? Galwch heibio'ch cangen leol yn ystod ei horiau agor 

 

Yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf #WythnosLlyfrgelloedd #LibrariesWeek #ArRanRhCT #WorkingForRCT

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.