Mbale

Mae Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Linda De Vet, wedi croesawu cynrychiolwyr o Mbale, Uganda, i'r Fwrdeistref Sirol. 

Cafodd yr ymweliad ei drefnu gan PONT, elusen a gaiff ei rhedeg gan wirfoddolwyr ac sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn ninas Mbale, Dwyrain Uganda. Nod yr elusen yw cefnogi sefydliadau yn Uganda fel bod modd iddyn nhw fynd i'r afael â thlodi yn eu trefi a'u pentrefi. 

Yn rhan o'u hymweliad â Rhondda Cynon Taf, cafodd y cynrychiolwyr gyfle i ymweld â Thaith Pyllau Glo Cymru, Lido Cenedlaethol Cymru - Lido Ponty, Parlwr y Maer ym Mhontypridd, a Chanolfan Ymwelwyr Alun Maddox. Canolfan ailgylchu ac addysg newydd sbon yw hon, a gafodd ei hagor gan y Cyngor ym Mryn Pica, Llwydcoed. 

Meddai Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Linda De Vet: "Roedd hi'n bleser croesau ein hymwelwyr o dramor i Rondda Cynon Taf yn rhan o'u hymweliad diweddaraf â'r ardal, a hynny wedi iddyn nhw fod yn ymwneud â phobl o'r ardal ers peth amser. 

"Mae PONT yn dal i helpu i newid bywydau pobl sy'n byw yn ardal Mbale, ac rydyn ni'n gobeithio y bydd y cynrychiolwyr yn dychwelyd adref yn llawn hanesion, atgofion melys ac ysbrydoliaeth ar ôl eu hymweliad. 

Mae PONT wedi'i leoli ym Mhontypridd, a chafodd ei sefydlu yn 2005 er mwyn creu cyswllt rhwng Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, ac Mbale. Mae'r bartneriaeth yn seiliedig ar "gyfeillgarwch, ymrwymiad a pharch."

 Rhagor o wybodaeth am PONT

Prif nod yr ymweliad diweddaraf yma â Rhondda Cynon Taf oedd dysgu rhagor am faterion addysg, casglu gwastraff a diogelu'r amgylchedd, yn ogystal â'r diwydiant treftadaeth a thwristiaeth yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae miloedd o filltiroedd rhwng Rhondda Cynon Taf ac Mbale, sydd 140 milltir i ffwrdd o brifddinas Uganda, sef Kampala, ac mae tua 96,000 o bobl yn byw yno.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.