Nappy-changes-7-WELSH

Bydd modd i gwsmeriaid y gwasanaeth ailgylchu cewynnau a gwastraff anymataliaeth (bagiau porffor) fwynhau gwasanaeth mwy effeithlon ac awtomataidd cyn bo hir o ganlyniad i Gyngor Rhondda Cynon Taf yn adolygu ei gynllun.

Cyngor Rhondda Cynon Taf oedd yn un o'r cynghorau cyntaf yn y DU i gyflwyno'r gwasanaeth ailgylchu cewynnau a gwastraff anymataliaeth yn 2013. Ers hynny, mae'r gwasanaeth wedi bod yn boblogaidd iawn gyda phreswylwyr, gyda dros 10,000 o gartrefi ecogyfeillgar wedi cofrestru.

Er mwyn gwella'r cynllun pellach a sicrhau bod angen y gwasanaeth ailgylchu wrth ochr y ffordd ar yr holl ddefnyddwyr cofrestredig o hyd – mae'r Cyngor wedi gwneud y gwasanaeth yn gwbl awtomataidd.

Bydd modd i gartrefi sydd wedi cofrestru wirio'r diwrnodau/dyddiadau casglu a chofrestru ar gyfer negeseuon e-bost i'w hatgoffa nhw i roi'r bagiau porffor allan i'w casglu.

Er mwyn cwblhau'r adolygiad o'r gwasanaeth, mae'r Cyngor bellach yn gofyn i BOB cwsmer y gwasanaeth ailgylchu cewynnau a gwastraff anymataliaeth ailgofrestru ar gyfer y cynllun a chadarnhau a oes angen y gwasanaeth arnyn nhw o hyd.

Bydd hyn yn sicrhau bod y Cyngor yn cadw'r data cywir a bod modd i'r gwasanaeth casglu fod mor effeithlon â phosibl. Bydd angen i BOB cwsmer presennol a newydd y gwasanaeth ailgofrestru CYN 4 Tachwedd, fel arall bydd eu casgliadau yn dod i ben dros dro o 4 Tachwedd.

Mae ailgofrestru neu gofrestru ar gyfer y gwasanaeth ailgylchu cewynnau a gwastraff anymataliaeth yn hawdd ac mae modd ei wneud mewn ychydig funudau ar-lein:

Nappy-RecylingCy

Neu drwy ffonio 01443 425001 rhwng 8.30am a 5pm dydd Llun i ddydd Gwener.   

Ar ôl i chi ailgofrestru, bydd y Cyngor yn cysylltu â chi a chadarnhau eich dyddiad/diwrnod casglu newydd gan ei bod hi'n bosibl bod hyn wedi newid o ganlyniad i'r cylch o newidiadau i'r gwasanaeth.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth

"Mae'r gwasanaeth ailgylchu cewynnau a gwastraff anymataliaeth wedi bod yn boblogaidd iawn ledled y Fwrdeistref Sirol. Nodwyd ein bod ni'n arloeswr pan gyflwynon ni'r gwasanaeth CHWE mlynedd yn ôl. Rydyn ni'n amcangyfrif ein bod ni'n defnyddio ac yn ailgylchu dros filiwn o gewynnau yn RhCT a dros 20 miliwn ar draws Cymru. Mae'r cynllun arloesol yn gweld y cynnyrch gwastraff yn cael ei gasglu a'i ail-gynhyrchu yng Nghymru i greu byrddau panel ar gyfer adeiladu.

"Bydd y gwasanaeth gwell newydd bellach yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf y tu mewn i gerbydau i wella llwybrau casglu a galluogi gwasanaeth awtomataidd. Caiff preswylwyr cofrestredig fwynhau swyddogaeth chwilio am ddiwrnod casglu a negeseuon atgoffa trwy e-bost."

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.rctcbc.gov.uk/AilgylchuCewynnau, e-bostio ailgylchu@rhondda-cynon-taf.gov.uk, ffonio 01443 425001 neu ddilyn cyfrif Facebook/Twitter y Cyngor. 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 21st Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.