Skip to main content

Grŵp 'Knitting Nannas' wrth ei fodd yn gwau ar gyfer elusen

_KnittingNannas-5

 Mae grŵp 'Knitting Nannas' wedi codi miloedd o bunnoedd er budd elusen gyda'i miloedd o greadigaethau lliwgar dros y 13 blynedd diwethaf. 

Mae aelodau'r grŵp yn cwrdd yn Llyfrgell Pontypridd bob bore Iau ac yn mwynhau'u hoff ddiddordeb yng nghwmni eu ffrindiau, gan fwynhau paned a sgwrs. 

Mae'r 'Knitting Nannas' yn creu blancedi, teganau, pabïau wedi'u gweu, cennin Pedr a chasys pyjamas – gyda'r holl arian sy'n cael ei godi yn mynd i elusen. Mae'r grŵp hefyd yn creu Tedis Trawma, sy'n cael eu rhoi yn garedig i'r gwasanaethau brys. 

Mae'r Tedis Trawma yn dod mewn amrywiaeth o feintiau a lliwiau ac maen nhw'n cael eu cyflwyno i blant sydd angen cysur, pan fyddan nhw wedi dioddef profiad trawmatig, fel profedigaeth neu pan fyddan nhw wedi bod yn dyst neu wedi dioddef trosedd. 

Mae'r Knitting Nannas o hyd yn defnyddio gwlân newydd, ac maen nhw'n gwau welingtons melyn er budd y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Achub Bywyd (RNLI). Caiff y welingtons yma'u llenwi â nwyddau, gyda'r holl elw'n mynd i'r elusen. 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Rydw i wedi cael y pleser mawr o ymweld â'r Knitting Nannas ac wedi mwynhau'u cwmni â'u croeso cynnes. 

"Mae gan bob un ddawn arbennig, ac mae'r grwp yn gwneud y gorau o'r ddawn yma trwy godi miloedd o bunnoedd ar gyfer cynifer o achosion arbennig. Roeddwn i'n falch iawn o gwrdd â'r menywod a diolch iddyn nhw am bob dim maen nhw'n ei wneud bob wythnos." 

Cafodd Grŵp Knitting Nannas, sydd hefyd yn creu 'Twiddle Muffs' ar gyfer pobl sydd â dementia, ei sefydlu yn 2006. Mae'r grŵp yn dod â phobl debyg at ei gilydd. Mae aelodau'r grŵp yn amrywio o fod yn eu 20au hyd at eu 80au, ac mae pob un wrth eu boddau'n gwau.  

Daw aelodau o'r Fwrdeistref Sirol, y cymoedd cyfagos a rhanbarth Caerdydd. Mae'r grŵp yr un mor brysur ag erioed, gyda phawb yn mwynhau'u hoff ddiddordebau wrth fwynhau codi arian ar gyfer elusennau arbennig.

Ymhlith yr elusennau y mae'r grŵp yn eu cefnogi yw Marie Curie, Y Lleng Brydeinig Frenhinol, Apêl y Pabi ac Apêl Siôn Corn y Cyngor. 

Mae'r Knitting Nannas hefyd yn cynnal boreau coffi drwy gydol y flwyddyn, gan godi mil o bunnoedd ar gyfer elusennau fel Achub Mynydd a Chymorth Canser Macmillan. 

Un person arall sy'n cefnogi Apêl Siôn Corn y Cyngor yw Michele Lewis, sydd wedi rhoi blanced ddwbl â phatrwm Treftadaeth Cymru a gafodd ei chreu â llaw. Bydd y flanced yn cael ei harwerthu i'r cynigiwr uchaf er budd Apêl Siôn Corn. 

Mae Michele yn cadw traddodiad y teulu yn fyw ac wedi bod yn gwau ers iddi fod yn 11 oed, ar ôl dysgu'r sgil gan ei mam-gu, a ddysgodd y sgil gan ei mam-gu ei hun. 

Mae'r flanced yn ddarn o gelf sydd wedi cael ei wneud i'r safon uchaf. Cymerodd chwe mis i'w greu ac mae'n cynnwys gwerth dros £80 o wlân. 

  • Mae Grŵp Knitting Nannas yn cwrdd yn Llyfrgell Pontypridd bob dydd Iau rhwng 9am a 12.30pm. Mae croeso i aelodau newydd o bob oed – yr unig beth sydd angen i chi'i wneud yw dod â'ch nodwyddau gwau gyda chi!
Wedi ei bostio ar 17/10/19