Music

Yr eiliad hon, mae'n bosibl bod sêr cerddorol y dyfodol yn eistedd yn ein hystafelloedd dosbarth yn breuddwydio - ac mae'r Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu i feithrin y doniau cerddorol hynny.

Mae'r genhedlaeth nesaf o gerddorion Rhondda Cynon Taf - fel Stereophonics, Sophie Evans, Stuart Burrows, Amy Wadge neu Syr Geraint Evans - wrthi'n mwynhau bywyd ysgol ar ddechrau'r Flwyddyn Academaidd newydd.

Yn y cyfamser, dyw Gwasanaeth Cerdd y Cyngor erioed wedi bod yn brysurach, gyda'r staff yn mynd â digon o offerynnau cerdd i ysgolion cynradd ac uwchradd i ffurfio'r band mwyaf yn Rhondda Cynon Taf!

Mewn tridiau, mae staff y Gwasanaeth Cerdd wedi mynd â'r offerynnau canlynol i ysgolion ar hyd y Fwrdeistref Sirol:

 • 420 recorder
 • 60 offeryn Samba
 • 60 iwcalili
 • 30 drwm Affricanaidd
 • 28 fiolin
 • 20 cornet
 • 10 trombôn
 • 5 allweddell
 • 4 fiola
 • 4 cello
 • 2 dwbl bas
 • 1 set lawn o ddrymiau! 

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Rydw i wrth fy modd i weld bod Gwasanaeth Cerdd y Cyngor mor boblogaidd yn ein hysgolion. Mae gyda ni rhai o'r cyfleusterau ysgolion gorau yng Nghymru diolch i'n Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

"Mae hyn yn dwyn ffrwyth wrth i'n disgyblion gyflawni cymaint o fewn amgylchedd yr ysgol. Mae ein Gwasanaeth Cerdd yn creu mwy o brofiadau cerddorol i'n disgyblion drwy wersi offerynnau a gwersi lleisiol.

"Mae'n bosibl i nifer o'r disgyblion yma ddilyn gyrfa broffesiynol yn y diwydiant cerddorol, o ganlyniad i'r seiliau hyn sy'n cael eu gosod yn yr ysgol a'r gwersi sydd ar gael iddyn nhw."

Mae Gwasanaeth Cerdd y Cyngor yn darparu ystod eang o gyfleoedd cerddorol i bobl ifanc ar hyd y Fwrdeistref Sirol. Mae cyfleoedd yn yr ysgol yn cynnwys gwersi offerynnau a gwersi canu, i ddisgyblion yn unigol neu mewn grwpiau o hyd at 30.

Mae athrawon cymwysedig yn darparu gwersi mewn perthynas â'r cwricwlwm mewn amgylchedd dosbarth traddodiadol. Mae hefyd modd i ddisgyblion Rhondda Cynon Taf logi offerynnau.

Mae Gwasanaeth Cerdd y Cyngor hefyd yn darparu cefnogaeth i grwpiau ysgol ac ensembles, yn gorau ac yn gerddorfeydd, ynghyd â darparu cyfleoedd ychwanegol i ddisgyblion, gan gynnwys clybiau ar ôl yr ysgol, gweithdai a theithiau i gyngherddau.

Nod y gwasanaeth yw codi cyrhaeddiad cerddorol disgyblion, cefnogi disgyblion i ddysgu sgiliau fydd yn eu galluogi i fwynhau a bod yn rhan o brofiadau cerddorol amrywiol a chyfrannu at fywyd cerddorol ysgol neu gymuned.

Mae hefyd yn hyrwyddo dealltwriaeth disgyblion o gerddoriaeth ym mywyd bob dydd a'u galluogi i wireddu eu potensial cerddorol drwy chwarae offeryn cerddorol neu drwy ganu.

Yn ogystal, mae'n annog hunanhyder ac yn ffordd o fagu ymdeimlad o gyflawniad personol a hunanfynegiant ymhlith disgyblion.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.