Mayor - Ravensurg School Visit - GDPR Approved - September 2019-33

Mae Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Linda De Vet, wedi croesawu ymwelwyr o Ravensburg i Barlwr y Maer ym Mhontypridd. 

Roedd yr ymwelwyr, sef disgyblion a staff Theresia-Gerhardinger-Realschule, ar daith ymchwiliol i'r Fwrdeistref Sirol fel gwesteion staff a disgyblion Ysgol Gymunedol Aberdâr. 

Mae'r ysgol ryngwladol wedi bod yn ymweld â'r rhanbarth ers 20 mlynedd ac roedd yr ysgol wedi'i gefeillio ag Ysgol y Merched Aberdâr. Yn ystod eu taith dramor ddiweddaraf, ymwelon nhw â nifer o leoedd o bwys yn yr ardal a mwynheuon nhw ymweld â Pharlwr y Maer. 

Meddai Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Linda De Vet: "A minnau'n Brif Ddinesydd y Fwrdeistref Sirol, rydw i'n croesawu nifer o bobl i'r ardal ac roeddwn i wrth fy modd i groesawu ein hymwelwyr o Theresia-Gerhardinger-Realschule. 

"Mae'r ymweliad cyfnewid unwaith eto wedi cryfhau'r berthynas ryngwladol rhwng y ddwy ysgol, sydd â miloedd o filltiroedd rhyngddyn nhw. Mae'r ddwy ysgol wedi gwneud ffrindiau dros y blynyddoedd ac rydw i'n siŵr bydd gan ein hymwelwyr atgofion melys eto yn 2019." 

Mae Ravensburg yn dref hanesyddol yn ne'r Almaen, sydd â phoblogaeth o dros 50,000 o bobl a phellter o 1,400 o filltiroedd sgwâr. Y dinasoedd agosaf yw Munich, Stuttgart a Zurich.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.