Skip to main content

Rasys Nos Galan 2019

NG1

Mae bron i 2,000 o bobl o bob rhan o'r DU wedi bachu lle yn rasys arobryn Nos Galan, a fydd yn cael eu cynnal ar Nos Galan yn Aberpennar.

Yn ystod y tair wythnos ddiwethaf, mae pobl o bob oed wedi bod yn bachu lle yn y rasys elît i ddynion a menywod, yn ogystal â'r ras hwyl boblogaidd a'r rasys i blant. Unwaith eto, mae'r lleoedd ar gyfer y rasys wedi cael eu llenwi o fewn munudau ar ôl cael eu rhyddhau.

Bydd y 1,700 o gystadleuwyr sydd wedi cadw lle yn ymuno â'r achlysur Nos Galan, ynghyd â chwedlau a mythau, rhedwr/rhedwyr enwog, hwyl i'r teulu gan gynnwys tân gwyllt a ffair bleser, ac awyrgylch arbennig yn Aberpennar.

Mae rhedwyr o bob rhan o'r DU a thu hwnt – mae nifer o redwyr yn hedfan i'r DU er mwyn dod i'r achlysur – wrth eu boddau â Rasys Nos Galan, ac mae'r ffaith y cafodd y ras ei henwi yn un o rasys hwyl gorau'r byd yn dyst i hyn.

Bob Nos Galan, mae gwylwyr a rhedwyr yn ymgynnull yn Aberpennar am noson gyffrous, llawn awyrgylch. Bydd y strydoedd yn llawn rhedwyr – o redwyr elît i'r rheiny sy'n edrych am ychydig bach o hwyl – yn eu gwisg rhedeg, cit eu clwb a hyd yn oed gwisg ffansi.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r rasys wedi dod yn fwy teimladwy, yn dilyn marwolaeth sylfaenydd y ras, Bernard Baldwin MBE, a oedd wedi rhoi ei fywyd i sicrhau bod y rasys yn parhau i "gadw'r chwedl yn fyw".

Mae Rasys Nos Galan wedi cael eu hysbrydoli gan chwedl Guto Nyth Brân, un o'r dynion mwyaf cyflym yn y byd, a oedd yn gallu rhedeg o'r Porth i Bontypridd cyn i'r tegell orffen berwi. Bob blwyddyn, mae'r achlysur yn cychwyn trwy osod plethdorch ger bedd Guto yn Eglwys Sant Gwynno.

Bydd rasys Nos Galan 2019 yn dilyn yr un llwybr ag yn 2018 a bydd rhagor o fanylion ynghylch cyfleusterau parcio a theithio, gwybodaeth am y rheiny sy'n cymryd rhan a rhedwyr dirgel yn cael eu cyhoeddi yn agosach at yr amser.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth: "Gyda dau fis i fynd, mae Nos Galan 2019 eisoes yn edrych fel y bydd yr un mor llwyddiannus â blynyddoedd cynt.

"Mae'r dull graddol o sicrhau lle yn y ras wedi gweithio'n dda, gyda'r rheiny sy'n dymuno cymryd rhan yn dewis o dri dyddiad gwahanol ar dri amser gwahanol er mwyn sicrhau lle, er mwyn cydfynd â'u patrymau gwaith a'u hymrwymiadau.

"Eleni, am y tro cyntaf erioed, bydd yna rasys elît ar wahân i ddynion a menywod, sy'n golygu bydd llai o dagfeydd ar y llwybr i'r rheiny sy'n cymryd rhan.

"Bydd achlysur Nos Galan yn dathlu'i ben-blwydd yn 61 oed yn 2019, a'r nod yw cadw chwedl Guto Nyth Brân yn fyw yn y cof. Mae Nos Galan hefyd wedi cofio sylfaenydd y ras, Bernard Baldwin dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Heb ei gyfraniad ef fyddai dim un ohonom ag achlysur i'w fwynhau bob Nos Galan.

"Roedd e'n ddyn ei deulu – ac mae ei ferch, Alison, wedi ymgymryd â'i rôl ef fel noddwr y ras – ac felly byddwn ni'n parhau i gynnal achlysur cofiadwy ar gyfer y teulu cyfan ar Nos Galan.

"Ymunwch a ni am noson o athletau a chystadlu, hwyl i'r teulu, gwisg ffansi a llawer yn rhagor. Rydyn ni'n edrych ymlaen."

Wedi ei bostio ar 07/10/19