santa-appeal-2019

Mae sbel i fynd tan y Nadolig, ond nawr yw'r amser i feddwl am eraill yn ystod hwyl yr Ŵyl. 

Unwaith eto mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn lansio ei Apêl Siôn Corn flynyddol i sicrhau bod modd i bob plentyn gael anrheg y Nadolig yma. 

Mae llinellau ar agor rhwng 5 Tachwedd a 30 Tachwedd

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae preswylwyr, busnesau a sefydliadau caredig RhCT wedi rhoi miloedd o anrhegion i blant a fyddai, o bosibl, heb dderbyn anrheg i'w hagor ar fore Nadolig. 

Ond diolch i haelioni eraill, roedd pob un o'r plant a gafodd eu nodi gan weithwyr cymdeithasol Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi derbyn o leiaf un anrheg ar fore Nadolig. Roedd pob un o'r anrhegion wedi'u dewis yn arbennig ar gyfer y plant, gan ystyried eu hoedran. 

Y llynedd, cafodd dros 3,000 o anrhegion eu dosbarthu, diolch i'r haelioni anhygoel yma. 

Mae cymryd rhan yn Apêl Siôn Corn 2019 yn hawdd - y cyfan sydd angen ei wneud yw e-bostio gwasanaethauigwsmeriaid@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio 01443 425025 a dywedwch wrth gorachod Siôn Corn sawl plentyn hoffech chi brynu anrheg ar ei gyfer.

Byddan nhw'n anfon enw ac oedran y plentyn atoch chi. Bydd yr enw rydych chi'n ei dderbyn yn enw amgen, er mwyn diogelu hunaniaeth y plentyn, ond bydd yr enw yn cynrychioli plentyn go iawn yn Rhondda Cynon Taf.

Mae modd i chi ffonio neu e-bostio tan 29 Tachwedd. Nodwch, bydd y llinellau ar agor rhwng 9.30am a 4.30pm o ddydd Mawrth i ddydd Gwener.

Byddwch chi hefyd yn derbyn manylion y mannau casglu fel bod modd i chi ddewis yr un agosaf atoch chi. Rhaid i bob anrheg bod mewn bag anrhegion agored yn y man casglu erbyn dydd Gwener 6 Rhagfyr!

Bydd defnyddwyr gwasanaethau'r Nadolig o wasanaeth Learning Curve y Cyngor, a'u staff cynorthwyol, yn casglu'r holl anrhegion o'r holl fannau casglu a sicrhau eu bod nhw yng nghartrefi'r plant ar ddydd Nadolig.

Dywedodd y Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc: "Mae ein Hapêl Siôn Corn flynyddol bellach ar agor ac rydyn ni'n annog cynifer o unigolion, grwpiau, sefydliadau a busnesau â phosibl i gymryd rhan a helpu unwaith eto i sicrhau llwyddiant ysgubol.

"Dyma apêl sydd wedi dod yn draddodiad poblogaidd a llwyddiannus yn Rhondda Cynon Taf yn ystod y Nadolig ac mae miloedd o anrhegion wedi'u rhoi i blant llai ffodus nag eraill.

"Diolch i haelioni a charedigrwydd anhygoel pobl Rhondda Cynon Taf, mae modd inni wneud gwahaniaeth unwaith eto y Nadolig yma - gyda'n gilydd, byddwn ni'n llwyddo."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 26th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.