TRANSPORT-FOR-WALES-CARD

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi manylion 32 o achlysuron cyhoeddus drwy gydol mis Tachwedd 2019, lle mae modd i breswylwyr 'alw heibio' i leoliadau cymunedol poblogaidd a derbyn cymorth i adnewyddu eu tocynnau bws rhatach.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chynghorau ar draws Cymru i gyflwyno cerdyn teithio rhatach newydd erbyn 31 Rhagfyr 2019. Bydd y broses gyfnodol yma, a ddechreuodd ym mis Medi 2019, yn disodli 750,000 o docynnau – mae'r mwyafrif ohonyn nhw bellach yn 10 oed. Hoffen ni dawelu meddwl y preswylwyr gan nodi y bydd y tocynnau bws gwyrdd presennol yn ddilys hyd at 31 Rhagfyr.

Y ffordd gyflymaf a hawsaf i breswylwyr adnewyddu eu tocyn bws yw cwblhau cais ar wefan Trafnidiaeth Cymru – https://tfw.gov.wales/cy/cerdynteithio. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cynghori y bydd yn cymryd o leiaf mis i gardiau newydd gyrraedd unwaith y bydd y cais wedi'i gwblhau'n llwyddiannus, oherwydd galw mawr.

Mae'r Cyngor yn darparu cymorth wedi'i dargedu i breswylwyr sydd angen cymorth i gwblhau eu ceisiadau neu fanteisio ar wasanaethau ar-lein.

Mae pob llyfrgell y Cyngor yn Rhondda Cynon Taf yn cynnig sesiynau mynediad ar-lein pwrpasol bob dydd Mawrth a dydd Gwener, tra bod gan bob Canolfan ibobun sesiynau cyfyngedig ymlaen llaw sydd â’r bwriad o helpu pobl i gwblhau eu ceisiadau.

Cyhoeddodd y Cyngor yn flaenorol y byddai'n trefnu rhaglen o achlysuron 'galw heibio' ledled y Fwrdeistref Sirol, lle bydd swyddogion wrth law i helpu preswylwyr i gwblhau eu ceisiadau. Bydd y rhain yn dechrau Ddydd Llun, 4 Tachwedd – ac mae'r rhestr lawn o 32 achlysur wedi'i chynnwys isod.

Er mwyn cwblhau eu ceisiadau yn unrhyw un o'r achlysuron, rhaid i breswylwyr ddod â'u:

  • Rhif tocyn bws cyfredol.
  • Cod post cartref.
  • Rhif Yswiriant Gwladol.
  • Dyddiad geni.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Rwy’n falch bod y Cyngor wedi gallu trefnu’r 32 achlysur yma ar draws Rhondda Cynon Taf, er mwyn helpu preswylwyr trwy bob cam o’u ceisiadau. Mae hyn yn ychwanegol at yr help sy'n cael ei gynnig eisoes bob dydd Mawrth a dydd Gwener yn ein llyfrgelloedd, ynghyd â'n Canolfannau ibobun trwy apwyntiad.

“Ers i borth ymgeisio Trafnidiaeth Cymru agor, mae dros 25,000 o geisiadau wedi'u cwblhau gan drigolion yn Rhondda Cynon Taf, sy'n ffafriol o'i gymharu ag awdurdodau lleol eraill.

“Mae adnewyddu eich tocyn bws yn broses syml trwy wefan Trafnidiaeth Cymru, fodd bynnag, rydyn ni'n effro efallai fydd ddim modd i rai preswylwyr gwblhau eu cais – a dyna pam rydyn ni'n cynnig yr help ychwanegol mewn mannau cymunedol sy'n hygyrch i bawb ledled y Fwrdeistref Sirol.

“Hoffwn leddfu unrhyw bryderon sydd gan breswylwyr y bydd tocynnau bws presennol gafodd eu cyhoeddi gan y Cyngor yn parhau i fod yn ddilys hyd at 31 Rhagfyr, felly mae digon o amser gyda chi i gwblhau'r broses ac i'r cardiau newydd gyrraedd."

Mae'r achlysuron canlynol wedi'u trefnu gan y Cyngor:

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Llun, 4 Tachwedd

9.30am–12.30pm

Morrisons, y Porth

Dydd Llun, 4 Tachwedd

1.30–4.30pm

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Dydd Mawrth, 5 Tachwedd

9.30am-11.30am

Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg

Dydd Mawrth, 5 Tachwedd

1.30–4.30pm

Canol Tref Aberdâr

Dydd Mercher, 6 Tachwedd

9.30am-11.30am

Canolfan y Pentre

Dydd Mercher, 6 Tachwedd

1.30–4.30pm

Canolfan Hamdden Llantrisant a'r Llyfrgell

Dydd Iau, 7 Tachwedd

10am-12pm

Llyfrgell Treorci

Dydd Iau, 7 Tachwedd

2pm-4pm

Neuadd Les Cwmaman

Dydd Iau, 7 Tachwedd

2pm-4pm

Canolfan Henoed Penrhiw-ceibr

Dydd Gwener, 8 Tachwedd

10am–12.30pm

Canolfan Pennar –Aberpennar

Dydd Gwener, 8 Tachwedd

2pm-4pm

Hwb Glynrhedynog

Dydd Llun, 11 Tachwedd

9am-11am

Asda Tonypandy

Dydd Llun, 11 Tachwedd

1pm–4pm

Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref

Dydd Mawrth, 12 Tachwedd

10am–12.30pm

Llyfrgell Abercynon

Dydd Mawrth, 12 Tachwedd

2pm-4pm

Llyfrgell Rhydfelen

Dydd Mawrth, 12 Tachwedd

2pm-4pm

Eglwys y Santes Fair a Sant Iago, Ffynnon Taf

Dydd Mercher, 13 Tachwedd

9.30am–12.30pm

Tesco Aberdâr

Dydd Mercher, 13 Tachwedd

2pm-4pm

Llyfrgell Hirwaun

Dydd Iau, 14 Tachwedd

9.30am-11.30am

Linc Cynon, Aberdâr

Dydd Iau, 14 Tachwedd

1.30–4.30pm

Morrisons, y Porth

Dydd Gwener, 15 Tachwedd

9.30am–12.30pm

Canolfan Hamdden Tonyrefail

Dydd Gwener, 15 Tachwedd

1.30–4.30pm

Canol Tref Pontypridd

Dydd Llun, 18 Tachwedd

9.30am–12.30pm

Aberdâr Asda

Dydd Llun, 18 Tachwedd

1.30–4.30pm

Canolfan Pennar – Aberpennar

Dydd Mawrth, 19 Tachwedd

10am-12pm

Plaza'r Porth

Dydd Mercher, 20 Tachwedd

10am-12pm

Eglwys Llanfair Tylorstown (Penrhys)

Dydd Mercher, 20 Tachwedd

10am-12pm

Canolfan Cymuned Pont-y-gwaith

Dydd Mercher, 20 Tachwedd

2pm-4pm

Croeso i'r Goedwig, Yr Hen Lyfrgell (Treherbert)

Dydd Iau, 21 Tachwedd

9.30am–12pm

101 Pontypridd i Sainsbury’s

Dydd Iau, 21 Tachwedd

1pm–5pm

Llyfrgell Pontypridd

Dydd Gwener, 22 Tachwedd

9am-12pm

Llyfrgell Tonypandy

Dydd Gwener, 22 Tachwedd

12pm–3pm

Canolfan Galw Heibio Llanharan

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 22nd Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.