Skip to main content

Mae Ogof Siôn Corn yn dod yn ei hôl!

Santas Toy Mine - Build a bear - shops - Christmas Trees-29

Dyma gyfnod mwyaf hudol y flwyddyn ar Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Bydd Siôn Corn wrthi'n frwd yn trawsnewid hen Lofa Lewis Merthyr yn groto llawn rhyfeddodau ar gyfer y Nadolig.


Mae Ogof Siôn Corn, a groesawodd filoedd o ymwelwyr llawn cyffro y llynedd, yn dychwelyd eto eleni rhwng 23 Tachwedd a 24 Rhagfyr.


Mwynhewch hwyl yr ŵyl a dewch ar daith Nadoligaidd hudolus trwy'r Ogof a chwrdd â'r dyn ei hun, Siôn Corn! Bydd anrhegion gyda fe i'r plant a mins peis a diodydd poeth i oedolion, ac am ychydig yn fwy o hwyl mae modd i chi gadw'ch lle i greu celf a chrefft a chymryd rhan mewn gweithdy gwneud siocled hefyd.


Bydd Glowyr o Ogof Teganau Siôn Corn yn mynd â chi a'ch grŵp chi ar daith ryfeddol drwy'r Ogof i chwilio am Siôn Corn. Bydd eich grŵp chi'n cael cyfle i gwrdd ag e - wrth gwrs, ond bydd e'n gofyn i glywed beth sydd ar eich rhestr chi ac os eich bod chi wedi bod yn blant da drwy gydol y flwyddyn!


Bydd anrheg i bob un plentyn, a diodydd poeth a mins pei i oedolion. Bydd taith Ogof Siôn Corn yn para tua 20 munud.
Beth am wneud y mwyaf o'r diwrnod gan gadw'ch lle ar sesiynau celf a chrefft Nadoligaidd yn Craft of Hearts, sef calon creadigol Taith Pyllau Glo Cymru? Dyma gyfle i'ch plentyn chi greu anrheg er mwyn ei rhoi i rywun arbennig.


Mae'r Chocolate House, sydd â siop ar y safle, hefyd yn cynnal sesiynau gwneud siocled lle mae modd i chi greu danteithion blasus a mynd â nhw adref gyda chi.


Dewch i bori trwy'r farchnad Nadoligaidd fydd ar agor bob dydd er mwyn chwilio am anrheg neu fargen ar gyfer y Nadolig. Bydd Caffe Bracchi hefyd ar agor ac yn gwerthu prydau bwyd, byrbrydau poeth ac oed a dewis eang o ddiodydd.


Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: “Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn atyniad o'r radd flaenaf drwy gydol y flwyddyn ond mae'n safle hudol a chyffrous yn ystod cynnwrf y Nadolig.


“Mae corachod Siôn Corn yn llwyddo i drawsnewid y pwll yn arddangosfa Nadoligaidd sy’n wahanol bob blwyddyn, ac mae plant o bob oed yn cael y cyfle i chwilio a chwrdd â'r dyn ei hun, Siôn Corn.


“Eleni rydyn ni'n falch iawn bod Craft of Hearts a The Chocolate House yn cynnig gweithdai Nadoligaidd ar Daith Pyllau Glo Cymru, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'ch lle arnyn nhw gan fynd ar-lein."


Pris y tocynnau yw £10.00 y pen ac mae'n ofynnol i bawb sy'n mynd ar daith i brynu tocyn ymlaen llaw. £7.50 yw pris y gweithdy gwneud siocled a £5.00 y pen yw pris y gweithdy celf a chrefft.


Am fanylion pellach ac er mwyn prynu tocynnau, ewch i www.rhonddaheritagepark.com

Wedi ei bostio ar 07/10/19