bagsy

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn rhoi rheswm da arall i'w drigolion ailgylchu. Dyma lansio cystadleuaeth BAGSY Am Oes yn ystod Wythnos Ailgylchu eleni (sydd rhwng 23 Medi a 29 Medi). 

Yn ystod haf 2018, fe wnaeth y Cyngor leihau nifer y bagiau du mae’n eu casglu o bob tŷ, a hynny mewn ymgais i gynyddu cyfraddau ailgylchu ac osgoi dirwyon sylweddol gan Lywodraeth Cymru o fethu cyrraedd y targed ailgylchu 70% o wastraff erbyn 2024/25.

Mae tocynnau gwyrdd wedi'u cuddio mewn rholiau o fagiau ailgylchu ar draws y Fwrdeistref Sirol. Bydd y trigolion lwcus sy'n eu canfod yn ennill BAGSY am Oes, wedi'i gynllunio gan Banksy Cwm Rhondda – BAGSY!

Ers i'r newidiadau gael eu cyflwyno, mae nifer cynyddol o drigolion yn ailgylchu. Mae swm y deunyddiau o gartrefi a gwastraff bwyd sy'n cael eu hailgylchu wedi cynyddu'n barod diolch i'r ymdrech wych yma i ailgylchu. Nod y fenter werdd ddiweddaraf yma yw cydnabod a gwobrwyo'r ymdrech wych yma – da iawn RhCT!

Serch hynny, mae rhaid i drigolion barhau â'r gwaith da gan fod rhaid i chi AILGYLCHU I FOD YN RHAN OHONI! Po fwyaf y byddwch chi'n ailgylchu, po fwyaf o siawns sydd gennych chi i ddod o hyd i'r tocyn gwyrdd. Dim ond 100 o docynnau sydd yna. Bydd y rhai sy'n ennill yn cael BAGSY am Oes a chael y cyfle i ennill darlun BAGSY gwreiddiol, wedi'i lofnodi gan yr arlunydd. Dim ond nifer cyfyngedig o'r darlun yma sy'n bodoli. Mae'r gystadleuaeth yn dod i ben ym mis Mawrth 2019. 

Mae pawb WRTHI, ac mae hi'n hen bryd... Stopio. Meddwl. Ailgylchu! Ac yn ffodus, mae'n haws nag erioed i chi ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni'n cynnal casglu nifer diderfyn o fagiau ailgylchu bob wythnos ac mae gyda ni amrywiaeth o lefydd ar hyd y Fwrdeistref Sirol i allu casglu bagiau a biniau ailgylchu. Mae modd i chi hefyd archebu bagiau ar-lein a chofrestru ar gyfer ailgylchu gwastraff bwyd a chewynnau ar-lein. Yn ogystal â hyn, mae POB Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar draws y Fwrdeistref Sirol ar agor 7 niwrnod yr wythnos, rhwng 8am a 7.30pm (Mawrth–Hydref) ac 8am–5.30pm (Tachwedd–Mawrth). 

Rydyn ni'n amcangyfrif bod 3 o bob 4 trigolyn yn gwneud ymdrech wych i ailgylchu. Mae modd ailgylchu 80% o wastraff y cartref ar gyfartaledd – sy'n golygu bod modd ailgylchu 8 allan o bob 10 bag o sbwriel sy'n dod o gartrefi, a'u troi yn rhywbeth newydd.  

Mae modd i drigolion wirio beth mae modd ei ailgylchu yn RhCT ar ganllaw ailgylchu A-Y ar-lein, a gafodd ei gyflwyno y llynedd. Diolch i adborth trigolion, mae'r rhestr o eitemau yn parhau i dyfu – dysgwch beth mae modd i chi ei ailgylchu ar www.rctcbc.gov.uk/chwilioAilgylchu.    

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

"Mae'r ffigyrau ailgylchu yn parhau i dyfu ac mae hyn diolch i'n trigolion sydd WRTHI – mae'r ymgyrch BAGSY am Oes yn ffordd i ni ddiolch i drigolion am eu hymdrech a chefnogaeth barhaus. Y peth gwych am y gystadleuaeth yw'r cwbl sydd rhaid i chi ei wneud yw "ailgylchu i fod yn rhan ohoni". Felly, drigolion RhCT, ailgylchwch a chewch gyfle i ennill tocyn gwyrdd a BAGSY am Oes!"

Am ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth BAGSY am Oes a thelerau ac amodau llawn ewch i www.rctcbc.gov.uk/BAGSY neu dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 26th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.