Cllr Linda Devet-2

Ydych chi'n hoffi cwis? Casglwch griw at ei gilydd i greu tîm, rhowch eich meddwl ar waith a dewch i helpu codi arian er budd Apêl Elusen y Maer. 

Bydd Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Linda De Vet, yn cynnal Noson Gwis er budd elusennau yng Nghlwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis, Pontypridd, nos Wener 11 Hydref. Dyma'ch cyfle chi i gofrestru tîm o hyd at 6 o bobl. 

Y cwisfeistr fydd Ian Cooper, a bydd y rowndiau o gwestiynau yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol, chwaraeon, cerddoriaeth a her luniau.

Bydd angen i'r timau gyrraedd y clwb rygbi erbyn 6.45pm, er mwyn i'r cwis ddechrau'n brydlon am 7pm. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael yn ystod yr egwyl.

Bydd yr holl arian gaiff ei godi ar y noson yn mynd i Apêl Elusennau'r Maer, sy'n cefnogi Canolfan Therapi Plant Bobath Cymru, Cyfeillion Anifeiliaid Cymru a Chanolfan Iechyd Meddwl a Lles New Horizons.

Meddai Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Linda De Vet: "Mae Noson Gwis Elusen y Maer yn cael cefnogaeth dda bob blwyddyn ac rwy'n gobeithio bydd pawb yn dod ynghyd i sicrhau bod y noson yma'n llwyddiant.

"Mae'n gyfle perffaith i godi arian ar gyfer achosion teilwng a mwynhau noson wych gyda'ch teulu a'ch ffrindiau." 

Bydd Noson Gwis Elusen y Maer yn cael ei chynnal yng Nghlwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis,CF37 1HA, nos Wener, 11 Hydref (7pm). Pris tocynnau yw £5 y pen sy'n cynnwys bwffe. Caiff hyd at chwech o bobl fod ar bob tîm. I gofrestru tîm, ffoniwch 01443 424048 neu e-bostio mailto:maer@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.