Cross Valley Link Progress - Sept 2019-4 - Copy

Mae contractwyr y Cyngor ar gyfer Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar wedi gwneud cynnydd ardderchog dros y penwythnos, gan godi a gosod trawstiau mawr yn eu lle dros yr afon a'r rheilffordd, a hynny er gwaethaf y tywydd gwlyb a gwyntog.

O ganlyniad i'r cynllun gwerth miliynau o bunnoedd, caiff pont ei hadeiladu o Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon i Heol Meisgyn. Bydd hyn yn darparu cysylltiad hanfodol newydd i draffig rhwng ffordd yr A4059 a ffordd y B4275. Mae'r prosiect yn ddyhead hirdymor gan y Cyngor a'i drigolion, ac rydyn ni'n rhagweld y caiff ei gwblhau yn 2020.

Mae prif gam adeiladu'r cynllun yn parhau i fynd rhagddo, ac er mwyn cyflawni carreg filltir sylweddol – gan osod prif strwythur y bont yn ei le. Cafodd penwythnos pwysig o waith ei drefnu ar gyfer 28-29 Medi.

Cafodd gwaith ar y rheilffordd ei gynnal yn ôl y cynllun o nos Wener, a chafodd ei throsglwyddo'n ôl i Network Rail erbyn bore Llun.

Cafodd chwe phâr o drawstiau eu codi gan ddefnyddio craen mawr, wrth i'r contractwr fonitro cyflymder y gwynt dros y penwythnos a defnyddio seibiau tawelwch o ran y tywydd i wneud cynnydd.

Cafodd y tri thrawst mwy, sydd tua 100 o dunelli yr un, eu codi ddydd Sadwrn a dydd Sul, ac roedden nhw yn eu lle erbyn nos Sul. Cafodd y tri phâr olaf o drawstiau llai eu codi'n hwyr ddydd Sul, wrth i gyflymder y gwynt ostwng. Roedden nhw yn eu lle erbyn 4am fore Llun, yn barod ar gyfer ailagor y rheilffordd.

Bydd gwaith pellach uwchben y rheilffordd yn cael ei gynnal gyda'r nos yn fuan, a hynny er mwyn lleihau'r aflonyddwch. O ganlyniad i'r cynnydd ardderchog wedi'i wneud dros y penwythnos, does dim disgwyl i'r rheilffordd gau eto i godi trawstiau.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Rydw i wrth fy modd gyda'r cynnydd gwych roedd modd i'n contractwyr ei wneud ar y penwythnos, er gwaethaf yr amodau tywydd heriol. Roedd cyflymder gwyntoedd cryfion yn broblem benodol o ran codi'r trawstiau, wrth i'r contractwr fonitro'r tywydd yn rheolaidd a gwneud cynnydd lle bo'n bosibl ac yn ddiogel i wneud hynny.

"Bydd modd i breswylwyr lleol weld y cynnydd amlwg sydd wedi'i wneud ar y safle, a hoffwn i ddiolch iddyn nhw am eu cydweithrediad parhaus wrth i'r cynllun pwysig fynd rhagddo. Hoffwn i hefyd ddiolch i gymudwyr am eu hamynedd y penwythnos yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.