open-doors-FLAT
Bydd cyfres o achlysuron Drysau Agored cyffrous yn cael eu cynnal ar draws Rhondda Cynon Taf yn ystod mis Medi. 

Unwaith eto eleni, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Drysau Agored - dathliad mwyaf Cymru o bensaernïaeth a threftadaeth. 

Ydych chi erioed wedi ystyried beth sy'n digwydd y tu ôl i lenni Parc Treftadaeth arobryn Cwm Rhondda? 

Ymhlith aclysuron Drysau Agored sydd yn cael eu cynnal trwy gydol mis Medi mae 'Taith y Stordy' yn Amgueddfa Cwm Cynon, 'Taith Gerdded' ym Mynwent hanesyddol Aberdâr, a 'Taith Gerdded Hanesyddol' o amgylch Comin Pontypridd. 

Mae'r fenter Drysau Agored flynyddol yn caniatáu mynediad i lawer o ardaloedd a lleoedd nad ydyn nhw fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Mae'r achlysuron hyn hefyd yn cynnig cyfle difyr i ddeall sut mae'r adeiladau yma'n gweithio. 

Mae nifer o'r achlysuron yma yn cael eu harwain gan arbenigwyr lleol, sydd wedi rhoi o'u hamser yn wirfoddol, er mwyn rhannu hanesion gyda chi am y pethau sy'n agos iawn i'w calonnau. 

Ymhlith adeiladau hanesyddol yr ardal sy'n 'agor eu drysau' i'r cyhoedd trwy gydol mis Medi, mae Canolfan Treftadaeth Neuadd y Dref Llantrisant; Canolfan Glyncornel, Llwynypïa; Eglwys y Plwyf Llantrisant; Tŷ Weindio 'Hetty', Trehopcyn; Eglwys Mihangel Sant, Y Beddau; ac Eglwys Dewi Sant, Meisgyn. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Unwaith eto, mae Drysau Agored 2019 yn cynnig rhaglen amrywiol o achlysuron sy'n galluogi'r cyhoedd i gael mynediad i nifer o adeiladau hanesyddol yn ogystal â dysgu am eu hanes difyr gan dywyswyr arbenigol." 

"Mae Rhondda Cynon Taf yn Fwrdeistref Sirol sydd â threftadaeth gyfoethog. Mae Drysau Agored yn ein galluogi ni i gyflwyno hyn i gynulleidfa ehangach."

Mae Drysau Agored Rhondda Cynon Taf yn rhedeg trwy gydol mis Medi. Mae hi'n rhan o raglen o achlysuron ledled Cymru sy'n cael eu cydlynu gan CADW.

Wedi'i drefnu gan CADW a Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Drysau Agored bob blwyddyn, a thrwy hynny yn caniatáu i'w trigolion fforio trysorau cudd diwylliant a hanes Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 6th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.