Taff Vale - crane

Ymhen ychydig, bydd ail graen tŵr yn cael ei symud o safle datblygu Llys Cadwyn ym Mhontypridd, a fydd yn golygu bydd y dref ar gau drwy’r dydd ddydd Sul 15 Medi.

Mae contractwr y Cyngor, Willmott Dixon, yn parhau i wneud cynnydd gwych ar hen safle Dyffryn Taf wrth i’r tri adeilad sy’n ffurfio safle swyddfeydd aml-ddefnydd barhau i esblygu.

Bydd gweithredwr Metro De Cymru, Trafnidiaeth Cymru, â’i swyddfa yn 1 Llys Cadwyn (yr adeilad agosaf at Faes Parcio Gas Road) – gan ddod â channoedd o swyddi i Bontypridd. Bydd 2 Llys Cadwyn (yr adeilad yn y canol) yn gartref i swyddfeydd Gradd A ac un uned fwyd/ddiod, tra bydd 3 Llys Cadwyn (sydd agosaf at Stryd y Bont) yn adeilad i’r cyhoedd ac yn cynnwys llyfrgell sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif, pwynt cyswllt gofal i gwsmeriaid y Cyngor a chanolfan hamdden/ffitrwydd newydd sbon a modern.

Dechreuodd y gwaith ar adeiladu llwybr troed o Lys Cadwyn i Barc Coffa Ynysangharad ym mis Gorffennaf 2019, er mwyn creu cysylltiad hollbwysig i gerddwyr.

Er mwyn tynnu’r ail graen oddi ar y safle, bydd Willmott Dixon yn dilyn yr un trefniadau â phan symudon nhw’r craen cyntaf ym mis Mehefin 2019.

Ddydd Sul, 15 Medi, bydd Stryd Crossbrook ar gau o Faes Parcio Gas Road hyd at y gyffordd gyda Heol Gelliwastad/Heol Morgan – ac fe fydd Stryd Taf ar gau o gyffordd Stryd y Bont hyd at y pistyll dŵr sydd yng nghanol y dref. Bydd mynediad i gerddwyr, ond fe fydd gorsaf dacsis Stryd Taf ar gau.

Bydd yr heol ar gau o 3am ddydd Sul tan 6pm neu hyd nes bydd y gwaith wedi cael ei gwblhau. Sylwch fod y gwaith yma yn ddibynnol ar y tywydd.

Bydd mynediad amgen i gerbydau i ganol y dref. Bydd yna arwyddbyst yn arallgyfeirio cerbydau i Penuel Lane. Mae Willmott Dixon eisoes wedi cysylltu â busnesau yng nghanol y dref. Diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad.

Sylwch bydd Dŵr Cymru a Wales & West Utilities yn cymryd mantais o’r ffaith fod yr heolydd ar gau er mwyn gwneud mân waith hanfodol mewn perthynas â’r cyflenwad dŵr a nwy i adeiladau Llys Cadwyn.
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 10th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.