TRANSPORT-FOR-WALES-CARD

Mae'n bosibl bod trigolion wedi clywed yn barod bydd angen adnewyddu cardiau bws Rhondda Cynon Taf, ac mae'r Cyngor yn cadarnhau bod hyn yn gywir. Serch hynny, does dim angen i drigolion wneud dim byd ar hyn o bryd.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflwyno Cerdyn Teithio Consesiwn newydd erbyn 31 Rhagfyr 2019. Bydd y cardiau bws gwyrdd, presennol yn gweithio tan hynny.

Mae'n bosibl eich bod chi wedi gweld teithwyr eraill ar y bws yn defnyddio'r cerdyn newydd gan Drafnidiaeth Cymru. Does dim angen poeni am hyn chwaith, am fod y cardiau newydd wedi'u rhoi i'r rhai oedd angen adnewyddu cardiau bws pobl anabl ac i ymgeiswyr newydd ers Gorffennaf 2019.

Bydd y rhaglen genedlaethol yn cyflwyno cardiau bws newydd i ddisodli tua 750,000 o'r hen rai ar hyd Cymru yn dechrau diwedd mis Medi 2019.

Bryd hynny, bydd pobl â'r cardiau presennol yn cael eu hannog i wneud cais am gerdyn Trafnidiaeth Cymru newydd ar-lein. Bydd y Cyngor yn rhoi gwybod i bawb pan fydd y broses ymgeisio yn agor ac yn gweithio, gan gyfeirio trigolion at wefan Trafnidiaeth Cymru i wneud eu cais.

Mae modd gwneud cais o'ch cartref chi, neu mae modd i chi gael help drwy wneud apwyntiad yn eich Canolfan IBobUn agosaf neu mewn llyfrgell leol. Mae ein staff rheng flaen yn ymwybodol o'r newid ac mae modd iddyn nhw gefnogi'r rhai sydd angen help gyda'u cais. Mae yna hefyd ddesg gymorth ddwyieithog ar 0300 303 4240.

Mae'n bosibl bydd rhai trigolion yn bryderus am roi eu manylion personol ar-lein, ond mae'r system yn ddiogel iawn.

Mae'r Cyngor eto'n awyddus i sicrhau trigolion does dim angen gwneud hyn eto. Bydd y broses ar gyfer gwneud cais yn dechrau diwedd mis Medi 2019 a bydd gan drigolion hyd at 31 Rhagfyr 2019 i adnewyddu eu cardiau bws. Bydd cardiau bws gwyrdd yn cael eu derbyn hyd at y dyddiad uchod.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.