pontcynon

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r trefniadau cau ffordd ar gyfer ei gynllun atgyweiriadau hanfodol cyfredol i Bont Afon Pontcynon yn Abercynon.

Dechreuodd y cynllun ym mis Gorffennaf 2019 ar ôl dod o hyd i ddiffygion yn ystod nifer o sesiynau arolygu'r strwythur. Mae rhaglen #buddsoddiadRhCT gwerth £129,000, sy'n  cynnwys gwaith ail-bwyntio a thrwsio craciau yn strwythur y bont, yn cael ei chynnwys yn Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd £25.9 miliwn y Cyngor ar gyfer 2019/20.

Hyd yn hyn, mae'r contractwr, Walters UK Ltd, wedi cynnal y gwaith heb angen cynllun rheoli traffig. Serch hynny, bydd angen cau'r B4275 i'r gogledd o Heol y Parc, am 40 metr, er mwyn ailadeiladu'r canllaw pont. Bydd y ffordd ar gau o ddydd Llun 9 Medi gan bara hyd at fis.

Y llwybr amgen fydd ar hyd y B4275, A4059, Pont Aberpennar, Commercial Street, Stryd Fawr, Heol Llanwynno, Teras y Ddraenen Wen, Stryd Morgannwg a Heol Abercynon – neu'r llwybr yma yn y drefn wrthdro. Bydd arwyddion o'r llwybr amgen yn cael eu gosod. Bydd mynediad ar gael ar gyfer cerddwyr a'r gwasanaethau brys.

Bydd Canolfan Chwaraeon Abercynon ar agor yn ôl yr arfer – gyda mynediad i Heol y Parc oddi ar y B4275, o gyfeiriad Abercynon yn unig.

Bydd y Cyngor yn cysylltu â rhieni ynglŷn â'r trefniadau cludiant ysgol lleol yn ystod y cyfnod bydd y ffordd ar gau, cyn iddo ddechrau gwaith.

Diolch am eich cydweithrediad parhaus yn ystod y cyfnodau o waith hanfodol.
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 4th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.