library-WELSH - Copy

O lawrlwytho llyfrau, llyfrau llafar digidol a llyfrau comics i edrych ar archifau lluniau a dysgu iaith newydd, mae modd i chi gael gafael ar nifer o adnoddau AM DDIM trwy ddefnyddio Gwasanaeth Llyfrgelloedd RhCT o'ch cartref.

Oherwydd y Coronafeirws, mae pob llyfrgell yn y Fwrdeistref Sirol ar gau ac mae gwasanaeth y llyfrgelloedd symudol wedi'i ohirio, a hynny yn unol â chyngor iechyd y cyhoedd. Serch hynny, mae modd i drigolion fwynhau ystod o gynnwys o hyd trwy gyrchu ein hadnoddau llyfrgell ar-lein yma https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/cy_GB/rct_cy/.

Yn ddiweddar, mae'r gwasanaeth wedi ehangu'r ystod o lyfrau y mae modd eu lawrlwytho sydd ar gael, ac mae llu o adnoddau eraill ar gael ar-lein, gan gynnwys:

  • Borrowbox – e-lyfrau a llyfrau llafar digidol
  • Comics Plus: Fersiwn i Lyfrgelloedd
  • Zinio – cylchgronau digidol
  • Gwasanaeth Transparent Languages Online – dysgu iaith trwy becynnau ar-lein
  • Gwasanaeth Ar-lein Credo Reference
  • Theory Test Pro
  • Casgliad Cylchgronau Digidol – dewis o dros 300 o gylchgronau.
  • Llwybrau Treftadaeth Llyfrgelloedd RhCT
  • Archif Luniau Llyfrgelloedd RhCT

Er mwyn cyrchu'r adnoddau yma, dylech chi glicio ar y ddolen 'Ymuno â'r Llyfrgell' ar y dudalen we, a dilyn y cyfarwyddiadau i gofrestru. Byddwch yn cael rhif llyfrgell a fydd yn eich caniatáu i gofrestru i ddefnyddio'r ystod o adnoddau.

Yn y cyfamser, mae ein carfan Llyfrgelloedd yn parhau i ymgysylltu â'n trigolion ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys defnyddio ein casgliadau digidol a'n cystadleuaeth flodeugerdd sydd ar agor o hyd. Dewch o hyd i'n tudalen ar Facebook trwy chwilio 'Llyfrgelloedd RhCT'.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau, Diwylliant a'r Gymraeg: “Er bod y llyfrgelloedd a’r gwasanaeth llyfrgelloedd symudol poblogaidd ddim ar gael ar hyn o bryd oherwydd argyfwng iechyd y cyhoedd, mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd RhCT wedi sicrhau bod dewis eang o adnoddau ar gael i drigolion gael gafael arnyn nhw o’u cartrefi.

“Mae'r rhain yn cynnwys llyfrau a llyfrau llafar y modd eu lawrlwytho, archifau ffotograffau, cynnwys theori gyrru, dros 300 o gylchgronau a phecynnau ar-lein i helpu pobl i ddysgu iaith newydd. Mae'r rhain i gyd yn adnoddau rhagorol sy'n golygu bod modd i drigolion barhau i ddefnyddio ein gwasanaeth llyfrgelloedd yn ystod y cyfnod yma.

“Dyma annog i'n trigolion fewngofnodi gartref – p'un a ydych chi'n defnyddio gwasanaeth y llyfrgelloedd yn rheolaidd ac yn gyfarwydd â'r hyn sydd ar gael, neu'n newydd i'r gwasanaeth ac yn manteisio ar y cyfle yma i bori trwy'r adnoddau. Does dim rhaid talu i gael mynediad at y gwasanaeth, a bydd trigolion yn cael rhif llyfrgell trwy'r broses gofrestru gyflym.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Ebrill 2020